Open Procurement Albania

Loti 1 - Riparim dhe mirëmbajtje ndërtimore e objekteve ekzistuese, për vitin 2016 në QSUT Nënë Tereza

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Loti 1 - Riparim dhe mirëmbajtje ndërtimore e objekteve ekzistuese, për vitin 2016 në QSUT Nënë Tereza
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 134 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-02-2016
Last date of Submitted Documents 23-02-2016
Tender Held Date 23-02-2016
No. of Bidders 6
Bidders Ndregjoni SHPK
HASTOÇI SHPK
4 AM SHPK
ALCON SHPK
ED KONSTRUKSION SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ED KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 19 770 737,60
  Bidder Announcement date 10-05-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 23 724 885,12
  Contract date 30-05-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2016
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kane marre pergjigje me vendimet e KPP-se nr. 296/2016 prot. date 05.05.2016 dhe nr. 297/2016 prot. date 05.05.2016.
  Fituesi është përzgjedhur sipas vendimit të KPP.
  1. Ndregjoni SHPK
  Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P.
  a. Nuk plotëson kriterin në lidhje me stafin
  b. Nuk plotëson kriterin në lidhje me mjetet, pasi nuk disponon disa prej këtyre mbjeteve
  c. Nuk plotëson Pikën a) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta për shërbimet e ngjashme
  2. ALCON SHPK
  Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P.
  3. 4 AM SHPK
  Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P.
  dokumenteve të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit Ekonomik 4 AM sh.p.k. nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si ofertë të pa vlefshme. 4. HASTOÇI SHPK
  Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P.
  a. Nuk plotëson kriterin në lidhje me stafin
  b. Nuk plotëson kriterin në lidhje me mjetet, pasi nuk disponon disa prej këtyre mbjeteve
  c. Nuk plotëson Pikën a) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta për shërbimet e ngjashme
  5. KEVIN CONSTRUCTION SHPK
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.5 - Dt.08-02-2016
  KPP Decision
  Bidder Announcement Nr.20 - Dt.23-05-2016
  Signing of the Contract Nr.22 - Dt.06-06-2016

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.