Open Procurement Albania

Rikonstruksion i ambienteve ekzistuese dhe shtesë ambientesh të reja për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit, si dhe, rikonstruksion dhe përshtatje e hyrjes së godinës kryesore për recepsion si dhe disa magazinave për farmacinë qendrore, në Spitalin Universitar të Traumës

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Trauma University Hospital
Tender object Rikonstruksion i ambienteve ekzistuese dhe shtesë ambientesh të reja për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit, si dhe, rikonstruksion dhe përshtatje e hyrjes së godinës kryesore për recepsion si dhe disa magazinave për farmacinë qendrore, në Spitalin Universitar të Traumës
Reference No. REF-50930-09-26-2016
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 56 355 300,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-09-2016
Last date of Submitted Documents 20-10-2016
Tender Held Date 20-10-2016
No. of Bidders 9
Bidders K A C D E D J A & ALUERA
Agri Construction
B -93
Leon Konstruksion
Aurora Konstruksion
BE -IS & CURRI SHPK
Hastoçi & COMFORT SHPK
Arkonstudio & PIENVIS SHPK
VIANTE Konstruksion & S - AG & Superior Klima
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K A C D E D J A -ALUERA
 • The winning bid ALL without vat 42 903 778,00
  Bidder Announcement date 26-10-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 51 484 534,00
  Contract date 11-11-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik AURORA KONSTRUKSION SHPK

  Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar:
  a) Nuk ka paraqitur dokumentin e lëshuar nga Administrata Tatimore të kërkuar sipas pikës nr. 2 në Kriteret e Përgjithshme në DST .
  b) Nuk ka paraqitur formularin e vleresimit sipas shtojces 8 në kontratën e ngjashme të paraqitur.. c) Ka paraqitur autorizim nga distributori FB Group , por nuk vërtetohet lidhja e Distributorit me Prodhuesin General Electric e kërkuar sipas pikës L në KVK.
  d) Nuk ka paraqitur të dhëna në deklaratën sipas pikës K në KVK për pajisjen UPS.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: PIENVIS SHPK& SHOQËRIA ARKONSTUDIO SHPK përfaqësuar nga Shoqeria PIENVIS SHPK:

  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
  a) OE Arkonstudio nuk ka paraqitur deklarate gjendje gjyqesore sipas pikes 1 në Kriteret e Përgjithshme të përcaktuara në DST.
  b) Anëtari i BOE Arkonstudio nuk ka paraqitur deklaratë specifikime teknike sipas pikës 1.b në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të përcaktuar në DST.
  c) Anëtari i BOE Arkonstudio nuk ka paraqitur deklaratë konflikt interesi sipas pikës 1.c në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të përcaktuar në DST.
  d) Anëtari i BOE Arkonstudio nuk ka paraqitur E-SIG për vitin 2016 sipas pikës B të kërkuar në Kapacitetin teknik.
  e) Punonjesit me IQT te paraqitur nga Anëtari i BOE Arkonstudio nuk kanë kontrata pune sipas pikës Ç të kërkuar në Kapacitetin teknik në DST..
  f) Kualifikimet nga IQT të punonjësve të paraqitur nga Anëtari i BOE Pienvis nuk janë skanuar të plota pasi mungojne faqet e dyta që tregojnë vlefshmerinë.
  g) BOE ka paraqitur vetem një saldatriçe nga dy të kërkuara sipas pikës D të përcaktuar në Kapacitetin teknik në DST.
  h) BOE nuk ka paraqitur të dhëna në deklaratën sipas pikës K në KVK për pajisjen UPS.
  i) BOE ka paraqitur autorizim nga distributori FB Group , por nuk vërtetohet lidhja e Distributorit me Prodhuesin General Electric e kërkuar sipas pikës L në KVK.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for K A C D E D J A viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for K A C D E D J A viti 2014
  Monitor treasury transaction for K A C D E D J A viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for K A C D E D J A viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ALUERA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALUERA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALUERA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALUERA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i njoftimit të kontratës
  Technical Specification
  Bidder Announcement Nr.44 - Dt.07-11-2016
  Signing of the Contract Formulari i lidhjes së kontratës

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.