Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 631 65,690,056,182 555 29,335,667,123 53,467,939,392

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3” (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk 1034097.5
Local Unit Tiranë "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Pezës” (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Tower” Shpk & Sphaera Shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” Shpk 1,046,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit”. (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk 1444831.5
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Klajger Konstruksion”Shpk & “Rafaelo 2002”Sha & “Arb&Trans-2010”Shpk 188,294,000.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 157076857.30
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e e Pezes” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 96,444,444.00
Local Unit Tiranë ““Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 93,272,133.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikontrates - Mbikqyrja e punimeve ”Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr”
(Programi i Rindertimit)
Signed the Contract PALMA CONSTRUCTION Shpk & “MCE ” shpk 320,000.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikontrates - Mbikqyrja e Punimeve ”Ndërtim Kopësht & Çerdhe Dhe Qendër Shëndetësore -Ndroq
(Programi i Rindertimit)
Signed the Contract PALMA CONSTRUCTION Shpk & “MCE ” shpk 514,000.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin (Programi i Rindërtimit) 196,872,127 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 196,851,127.00
Local Unit Lezhë Rikonstruksion i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Bashkine Lezhe. (Programi i Rindërtimit) 214,635,977 Signed the Contract UDHA SHPK&NDREGJONI SHPK 211,461,570.00
Local Unit Lezhë Rindertimi i Shkolles 9-vjeçare "At Zef Pllumbi", Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhe, ne kuader te procesit te Rindertimit (Programi i Rindertimit) 220,523,000 Signed the Contract “NOVA Construction 2012” shpk & “Ante-Group” shpk 220,376,980.00
Local Unit Tiranë Objekti I minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i shkollës 9 – vjecare “16 Shtatori”, Pezë (Programi i Rindërtimit).
Signed the Contract InfraKonsult SHPK 1,864,146.00
Local Unit Tiranë Objekti I minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i shkollës 9 – vjecare “Lasgush Poradeci”. (Programi i Rindërtimit).
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 3,210,000.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i kopshtit dhe Cerdhes Nr.42”. (Programi i Rindërtimit).
Signed the Contract INFRATECH SHPK 1,252,534.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i shkollës, Pezë Helmës. (Programi i Rindërtimit).
Signed the Contract “Sphaera”shpk & “V&CE studio” shpk 780,000.00
Local Unit Durrës "Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesat (pallat), të cilat janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para” Ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 250,609,609 Signed the Contract "NOVA Construction 2012" & "FERRO BETON & CONSTRUCTION CO" 250,024,024.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit”. (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Tower” Shpk & Sphaera Shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” Shpk 1,021,000.00
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 9 (nëntë) pallate" (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “VAS Konstruksion”Shpk & “4 AM”Shpk 33,145,300.00
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore”, për 11 (njëmbëdhjetë) pallate." (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk 29,962,940.00
Local Unit Tiranë Procedura e prokurimit: ”Mbikëqyrja e punimeve për objektin“Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 11 (njëmbëdhjetë) pallate”, (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract NET-GROUP 457699.02
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RINDERTIMI I KONVIKTIT TE SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE "KOLIN GJOKA" DHE RINDERTIMI I SHKOLLES 9-VJEÇARE “AT ZEF PLLUMBI” (Programi i Rindertimit) 3,947,774 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njësinë Administrative Vaqarr” ku janë të percaktuara 24 shtëpi, të ndara: 1+1= 7 shtëpi; 2+1= 6 shtëpi; 3+1= 11 shtëpi (Programi i Rindërtimit). Signed the Contract NET-GROUP
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njësinë Administrative Pezë” ku janë të percaktuara 30 shtëpi, të ndara: 1+1= 8 shtëpi; 2+1= 15 shtëpi; 3+1= 7 shtëpi (Programi i Rindërtimit). Signed the Contract NET-GROUP
Local Unit Kurbin Supervizim punimesh për objektin: Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindërtimit) 3,784,852 Signed the Contract “NATASHA MYRTAJ” P.F & “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK 3,650,000.00
Local Unit Kurbin Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindërtimit) 356,375,703 Signed the Contract NG STRUCTURES & G.P.G. COMPANY & Shendelli 355,777,414.00
Local Unit Durrës Transporti i materialeve të dala nga shembja e objekteve të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019. (Programi i Rindërtimit) 76,455,000 Signed the Contract 4 A -M SHPK 74,107,360.00
Local Unit Lezhë “RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES SE MESME TE BASHKUAR KALLMET DHE SHKOLLES 9-VJECARE MANATI” (Programi i Rindërtimit) 8,030,915 Signed the Contract KLAJDI CONSTRUCTION 8,022,467.00
Local Unit Durrës Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit :
Loti 3: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), ne rruget “Hysen Kertusha-Abaz Celkupa-Hysen Myshketa-Deshmoreve” (Programi i Rindertimit)
Signed the Contract Margarita Kodra & “DRICONS” 1.256.360
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr ku jane te percaktuara 31 shtepi, te ndara: 1+1= 6 shtepi; 2+1= 6; 3+1= 19 shtepi (Programi i Rindërtimit). Signed the Contract NET-GROUP

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data