Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 631 65,690,056,182 555 29,335,667,123 53,467,939,392

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kavajë Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e struktures së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore. (Programi i Rindërtimit) 73,699,921 Signed the Contract Arena MK shpk & NG Structures shpk & Infratech shpk 73,500,000.00
Local Unit Kamëz Loti 1: Rindertimi i shkolles 9 vjeçare “Niko Hoxha” (Programi i Rindertimit) 189,845,078 Signed the Contract EGEU STONE”shpk & ”Pese Vellezerit” shpk & “Boshnjaku 189,845,078.00
Local Unit Kavajë Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Razi Leka (Programi i Rindertimit) 116,739,459 Signed the Contract Boshnjaku B shpk & Egeu Stone shpk & Pesë Vëllezërit shpk 116,413,160.00
Local Unit Durrës Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 59,968,150 Cancelled Procurement
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: ''RINDERTIMI I SHKOLLES 9-VJEÇARE “AT ZEF PLLUMBI”, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhe” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “KKG PROJECT” Shpk & “GR ALBANIA” Shpk 2,400,000.00
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: Rindertimin e Konviktit te Shkolles se Mesme Profesionale "Kolin Gjoka", Bashkia Lezhe” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “MCE” Shpk & “Palma Construction” Shpk 1,510,000.00
Local Unit Kavajë Rikonstruksioni i shkolles: "Qamil Xhani" (Programi i Rindërtimit) 137,019,776 Signed the Contract Sinameta shpk & R & T shpk 137,000,000.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt rikonstruksioni i shkollës së mesme Aleksandër Moisiu (Programi i Rindertimit) 1,517,777 Signed the Contract INFRATECH SHPK 1,206,389.00
Local Unit Tiranë Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 827,723,127 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 12,000,000 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti IV “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindertimit) Announced the Winner A & E Engineering SHPK 1,770,000.00
Local Unit Kamëz Loti 7: Rikonstruksionin e kopeshtit “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit) 57,697,357 Signed the Contract ”KUPA”shpk & “ LIQENI VII”sh.a 57,121,120.00
Local Unit Kamëz Loti 2: Rindertimi i çerdhes “Kamzë”(Programi i Rindërtimit) 67,638,407 Signed the Contract EVEREST SHPK 66,800,000.00
Local Unit Lezhë “Rindertimi i Konviktit te Shkolles se Mesme Profesionale "Kolin Gjoka", Bashkia Lezhe, Ne kuader te procesit te Rindertimit” (Programi i Rindërtimit) 152,372,490 Signed the Contract GRUPPO KONI” Shpk & “EDIL-AL-IT” Shpk 151,500,000.00
Local Unit Lezhë Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: “Rikonstruksion i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga termeti i dates 26.11.2019, ne Bashkine Lezhe”. (Programi i Rindërtimit) 2,910,776 Signed the Contract HE & SK 11 11 2,900,000.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Programi i Rindertimit) 143,453,832 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Kurbin “Mbikqyerje punimesh për objektin: “ Ndërtim i godinës së re të Bashkisë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit”. (Programi i Rindërtimit) 3,318,701 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k 3,200,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni D) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Curri” shpk & “Xhengo” shpk 199,800,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e punimeve për objektet “Rindërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës Arsimore, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindertimit) 15,751,585 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 3 në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & “Arb&Trans-2010” shpk 441,923,450.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 3,578,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni B) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 3,850,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni C) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk 545389829.90
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni D) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract “Infratech” shpk & “Arkimade” shpk & “Vler Invest” 1,440,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni A) në zonën zhvimore “Kombinat”” ((Programi i Rindërtimit)) Signed the Contract “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk 512,482,994.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 (Seksioni B) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk 541,400,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 7(Seksioni C) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract “Tower” shpk & ''Sphaera'' shpk 3,872,000.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të cilat janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para. (Programi i Rindertimit) 2,970,171 Signed the Contract ERALD-G SHPK 2,660,127.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i godines se sherbimeve komunitare - Vaqarr”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 93,999,999.00
Local Unit Tiranë “Rindërtimi i 2 (dy) objekteve arsimore në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindertimit) 363,664,802 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data