Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 631 65,690,056,182 555 29,335,667,123 53,467,939,392

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kamëz Loti 6 Rikonstruksionin e kopeshtit “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit) 30,170,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract LIS KONSTRUKSION 29,987,757.00
Local Unit Tiranë “Rikonstruksioni i godinave Nr.20-21; Nr. 22-23, në RSU Nr.1”. (Programi i Rindertimit) 452,657,841 Signed the Contract “NDERTIM MONTIM PATOS”shpk & “Infratech”shpk 447,220,000.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve te ndertimit me objekt Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Razi Leka (Programi i Rindertimit) 1,226,588 Signed the Contract Infratech Shpk & Arkimade Shpk 956,148.00
Local Unit Kamëz Rindertimi i çerdhes "Valias"ne zonen e re per zhvillim te detyruar, ne fshatin Valias (Programi i Rindertimit) 82,267,780 Signed the Contract ”BRITANIA” shpk & ”COLOMBO” shpk & ”NDERTIM” shpk 82,100,000.00
Local Unit Kurbin Hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të objekteve me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore për njësitë individuale të banimit në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 5,142,500 Signed the Contract NET-GROUP 4,988,225.00
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RIFORCIMI I NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESAT (PALLAT) DHE BANESAVE INDIVIDUALE NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT, NE TERRITORIN E BASHKISE LEZHE” (Programi i Rindertimit) 6,283,246 Signed the Contract MCE 6,200,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Rikonstruksioni i godinës TIP në RSU Nr.1 (Nr.18) “ (Programi i Rindertimit) Signed the Contract ''ZENIT&CO” Shpk&”DERBI” Sh.P.K 2,802,970.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Ndërtimi i ri i Shkollës në Rrugën “Besim Daja"(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “HE&SK 11” shpk & “MCE “ shpk 1,400,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Ndërtim i godinës TIP në RSU nr.1 (Nr.15)"(Programi i Rindertimit) Signed the Contract Tower SHPK 2,817,300.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Rikonstruksioni i godinave Nr.20 -21;Nr.22-23, në RSU Nr.1"(Programi i Rindertimit) Signed the Contract A & E Engineering SHPK 3,369,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi shkollës 9- vjeçare Dritas”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract TAULANT SHPK 1,700,000.00
Local Unit Tiranë Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë, “NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.15)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Euro Alb” shpk & Viante Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk 305,100,339.00
Local Unit Tiranë Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë,“NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.18)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract GBK shpk & Domus Group shpk & HTM shpk & Glavenica shpk 305,684,203.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i ri i shkollës në rrugën “Besim Daja”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “C O L O M B O” shpk & “XHENGO” shpk & “ERGI” shpk 139,200,124.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi shkollës 9- vjeçare Dritas” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Sterkaj & V.A.S. Konstruksion 174,360,646.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve te ndertimit me objekt Rikonstruksioni i shkolles Qamil Xhani (Programi i Rindertimit) 1,391,046 Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK 1,380,000.00
Local Unit Krujë "Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit" (Programi i Rindertimit) 103,147,686 Signed the Contract "NG STRUCTURES” Shpk & “Shendelli” Shpk 102,994,662.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin, Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit) 1,236,134 Signed the Contract ARENA MK 1,086,919.00
Local Unit Kamëz Hartim i projektit te parkut dhe kompleksit sportiv ne zonen e re per zhvillim te detyruar ne fshatin Valias (Programi i Rindertimit) 37,837,121 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA-ALB - ARENA MK SHPK 37,800,000.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 1” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract 2 T SHPK 32,261,705.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 8 dhe Njësinë Administrative Nr.10” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Edonil” shpk &”Desaret Company” shpk 26,621,963.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 5, Njësinë Administrative Nr. 11, Njësinë Administrative Nr. 13 dhe Njësinë Administrative Nr.14” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Inerti SHPK 28,000,716.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr.3” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 26,940,666.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 7, Njësinë Administrative Nr. 9 dhe Njësinë Administrative Nr.12” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract SHANSI INVEST 26,555,974.00
Local Unit Krujë Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit). 220,210,898 Signed the Contract ALESIO - 2014 220,079,942.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 2,127,788 Signed the Contract HMK - Consulting 1,695,073.00
Local Unit Kamëz Loti 3: Rikonstruksionin e shkolles se mesme “Ibrahim Rugova” (Programi i Rindertimit) 178,500,000 Signed the Contract EGEU STONE”shpk & ”Pese Vellezerit” shpk & “Boshnjaku 152,218,935.00
Local Unit Lezhë “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat) dhe banesave individuale ne kuader te procesit te rindertimit, ne Territorin e Bashkise Lezhe”. (Programi i Rindërtimit) 503,024,890 Signed the Contract “LODI CONSTRUCTION” Shpk &“ULZA” Shpk 501,688,100.00
Local Unit Kamëz Loti 5: Rikonstruksionin e shkolles 9 vjeçare “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit) 66,780,000 Signed the Contract ”BRITANIA” shpk & ”COLOMBO” shpk & ”NDERTIM” shpk
Local Unit Krujë Hartimi i projektit te nderhyrjeve rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne Bashkine Krujë ne kuader te rindertimit. (Programi i Rindërtimit) 64,047,500 Signed the Contract ERALD –G ” sh.p.k & ‘’ENGINEERING CONSULTING GROUP’’ sh.p.k 63,746,100.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data