Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 631 65,690,056,182 555 29,335,667,123 53,467,939,392

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore-Ndroq”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Besta” shpk & “Llazo” shpk 44,509,455.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i shkolles Bedri Llagami – Vaqarr” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Cara” shpk 196,084,800.00
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Besta” shpk & “Llazo” shpk 25,662,188.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Ndërtimi I Godines së Shërbimeve Komunitare - Vaqarr”. (Programi i Rindertimit)
Signed the Contract Zenit 06 SHPK 799,900.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 6(Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 3,350,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 6(Seksioni B) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 4,240,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 5 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Ante Group” shpk & “AGB 3” shpk & “L.T.E Construction shpk” shpk & “Mane/TCI” shpk 521,391,087.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 5 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB 3,500,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 3 në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk & “Zetakonsult” shpk 3,141,491.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 5 (Seksioni B) në zonën zhvimore “Kombinat”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract Ferro Beton & Construction Co” shpk & “Inerti” shpk 520,194,114.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 5(Seksioni B) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract NET-GROUP 3,610,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 6 (Seksioni A) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Progeen” shpk#“Kurti-07” shpk#“Sina 98” shpk 479,484,400.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 6 (Seksioniill B) në zonën zhvimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract SALILLARI SHPK 605,607,500.00
Local Unit Kurbin Ndërtim i godinës së re të Bashkisë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 293,124,058 Signed the Contract “ED KONSTRUKSION” SHPK & “GJIKURIA” SHPK & “BETA shpk” SHPK 293,035,000.00
Local Unit Tiranë Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 926,511,984 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Krujë “Shembja e objekteve te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019, dhe transportimi i materialeve(inerteve) te dala nga shembja e te tyre, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit) 72,377,718 Signed the Contract "BABASI COO’’ shpk & ‘’KLAJGER KONSTRUKSION ‘’shpk 71,845,373.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin, “Shembja e objekteve te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019, dhe transportimi i materialeve(inerteve) te dala nga shembja e te tyre, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 813,852 Signed the Contract Engineering Consulting Group 645,072.00
Local Unit Tiranë “Mbikëqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i shkolles Bedri Llagami –Vaqarr”.
(Programi i Rindertimit)
Signed the Contract NET-GROUP 1,783,900.00
Local Unit Kamëz Hartimin e projektit te nderhyrjeve rehabilituese/ pershatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne bashkine Kamëz (Programi i Rindertimit) 19,323,960 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB 19,301,166.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 2 në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract ALB-STAR 415,000,812.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 4 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract "Kacdedja" shpk & "Junik" shpk 533,050,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 4(Seksioni A) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract NET-GROUP 3,661,990.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 4(Seksioni C) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract NET-GROUP 3,885,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 4 (Seksioni B) në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract GJOKA KONSTRUKSION 544,000,000.00
Local Unit Tiranë “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 4 (Seksioni C) në zonën zhvillimore “Kombinat”” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract ‘’EDICOM’’ shpk & ‘’2 T’’ shpk 557,606,638.00
Local Unit Kurbin Mbikqyerje punimesh për objektin: “Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindërtimit) 2,346,784 Signed the Contract ARENA MK 2,250,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 2 në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract “Arena MK” shpk & “G&L” shpk & “Natasha Myrtaj” 3,000,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat” Bashkia Tiranë, (Programi i Rindërtimit)
- Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimin e godinës 4 (Seksioni B) në zonën zhvillimore “Kombinat”.
Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB 3,819,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract NET-GROUP 1425033.44
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit” (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk 1,650,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data