Open Procurement Albania

Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092 (Programi i Rindertimit )

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092 (Programi i Rindertimit )
Reference No. REF-92697-04-10-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 247 212 772,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-04-2021
Last date of Submitted Documents 22-04-2021
Tender Held Date 22-04-2021
No. of Bidders
Bidders Ante-Group
“BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T
EURO-ALB & LLAZO & ED KONSTRUKSION
INERTI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EURO-ALB Shpk - LLAZO Shpk - ED KONSTRUKSION Shpk
 • The winning bid ALL without vat 247 158 153,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 247158153
  Contract date 09-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Bazuar ne shkresen nr. 3638/32 prot date 25/05/2021 drejtuar nga BOE BE – IS SH.P.K + ERGI + 2T për tërheqje nga procedura e mësipërme si dhe ne shkresen me nr. 3638/33 prot, date 26.05.21 me objekt: ”Miratim tërheqje dhe fituesi vijues në klasifikimin përfundimtar" I akordohet kontrata ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, BOE EURO-ALB + LLAZO + ED KONSTRUKSION me ofertë ekonomike 247’158’153 lekë.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. OE Ante-Group
  2. BOE “BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T
  3. BOE EURO-ALB & LLAZO & ED KONSTRUKSION
  4. OE INERTI
  _____________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T - Vlera: 247'017’788 lekë
  2. OE EURO-ALB & LLAZO & ED KONSTRUKSION - Vlera: 247’158’153 lekë pa TVSH.
  3. OE INERTI - Vlera: 247'211’862 lekë pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EURO-ALB Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EURO-ALB Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for EURO-ALB Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EURO-ALB Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for LLAZO Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LLAZO Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for LLAZO Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LLAZO Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-92697-04-10-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 77 datë 18 Maj 2021
  Buletini i Posaçëm Nr. 85 datë 1 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 94 datë 17 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data