Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 171 866 1,214,939,746 344 263,727,359 225,732,534

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Loti I Kuturman 20a,21a,31a 13.2 Shkurre “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti II Librazhd 140a 1.0 Cungishte “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti III Klenjë 87a, 87b 7.5 Pyll, Kullotë “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti VI Klenjë 87b 0.2 Kullotë “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Shitje Skrapi (hekur) 300,600 Local Unit Peqin Njoftuar fituesi
Loti I ”Zalli Devoll” 13 0.5 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II ”Mollas” 58/a 2.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti III ”Zalli Devoll” 1 0.2 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti IV ”Sulovë” 5 12.0 ha Kullotë "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti V ”Mollas” 41 4.5 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Hartimin e planit të mbarështimit, për ekonominë kullosore “Goranxi-Grapsh” Local Unit Dropull Njoftuar fituesi
"Shitje e druve te sekuestruar" 1,342,380 Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
“Dhenien me qira të pasurisë shtetërore te llojit kadastral Pemtore, me nr. 442, pasuri shtetërore e Ilojit kadastral tokë "pemtore”, në zonën kadastrale nr. 2483, fshati Llongo, të Njësisë Administrative të Dropullit të Sipërm me sipërfaqe 5.9229,73 m2. 6,000 Local Unit Dropull Njoftuar fituesi
Loti I ”Zalli Devoll” 20 10.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II ”Rras Xherie” 1/1 15.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines (degeza te gjelberta me dhe pa lule) ne territorin e Bashkise Fier 1,000,000 Local Unit Fier Lidhur kontrata
Loti I Fruta Gështenje sasia 500 Kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 250,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 2,Rrënjë Shqope 200 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 20,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 3,Boçe Pishe 500 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 250,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 4,Herbë e llojit lisën 200 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 40,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data