Open Procurement Albania

Rikonstruksion i kopshtit "Zall Mner (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Rikonstruksion i kopshtit "Zall Mner (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-93242-04-15-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 71 400 000,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-04-2021
Last date of Submitted Documents 26-04-2021
Tender Held Date 26-04-2021
No. of Bidders
Bidders '' Almo Konstruksion” shpk & ” Uleza Ndertim” shpk
“Colombo” shpk
“S I R E T A 2F”shpk
“DAJTI PARK 2007”shpk
“SH T A T O R 90”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALMO KONSTRUKSION SHPK - ULEZA NDERTIMI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 70 900 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 70900000
  Contract date 14-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “SH T A T O R 90”shpk, për këto arsye:
  - nuk ka ngarkuar asnje nga dikumentet ligjore dhe teknike te kerkuara
  2. “DAJTI PARK 2007”shpk, për këto arsye:
  - Operatorit ekonomik i mungon licensa 3,1,A
  - Operatorit ekonomik i mungon licensa 1,2,A
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE ” Almo Konstruksion” shpk & ” Uleza Ndertim” shpk
  2. Operatori Ekonomik “Colombo” shpk
  3. Operatori Ekonomik “S I R E T A 2F”shpk
  4. Operatori ekonomik “DAJTI PARK 2007”shpk
  5. Operatori Ekonomik “SH T A T O R 90”shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE ” Almo Konstruksion” shpk & ” Uleza Ndertim”, Vlera: 70.900,000 lekë pa TVSH
  2. “Colombo” shpk, Vlera 71,300,000 lekë pa TVSH
  3. “S I R E T A 2F”shpk, Vlera: 71,390,000 mij lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALMO KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALMO KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALMO KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALMO KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ULEZA NDERTIMI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ULEZA NDERTIMI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ULEZA NDERTIMI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ULEZA NDERTIMI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-93242-04-15-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 91 datë 10 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 23 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data