Open Procurement Albania

“Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nentokë, rruga “Abdyl Ypi” nr.3, kod GIS 46” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nentokë, rruga “Abdyl Ypi” nr.3, kod GIS 46” (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-93558-04-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 663 280,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-04-2021
Last date of Submitted Documents 04-05-2021
Tender Held Date 04-05-2021
No. of Bidders
Bidders TAULANT SHPK
A.V.E CONSULTING & LAND&CO
ARKIMADE & SPAHERA
Operatori ekonomik ERALD-G
Operatori Ekonomik G B Civil Engineering
Operatori Ekonomik HE & SK 11
Operatori Ekonomik INSTITUTI DEKLIADA – ALB
Operatori Ekonomik NOVATECH STUDIO
INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”
Operatori Ekonomik STUDIO SERVICES “K-SA”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 118 206,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2118206
  Contract date 16-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik TAULANT SHPK
  2. BOE A.V.E CONSULTING & LAND&CO
  3. BOE ARKIMADE & SPAHERA
  4. Operatori ekonomik ERALD-G
  5. Operatori Ekonomik G B Civil Engineering
  6. Operatori Ekonomik HE & SK 11
  7. Operatori Ekonomik INSTITUTI DEKLIADA – ALB
  8. Operatori Ekonomik NOVATECH STUDIO
  9. INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”
  10. Operatori Ekonomik STUDIO SERVICES “K-SA”
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Operatori Ekonomik “TAULANT” SHPK, Vlera: 2’118’206 lekë
  2. BOE A V E CONSULTING & LAND&CO, Vlera: 2’396’952 lekë
  3. Operatori Ekonomik STUDIO SERVICES “K-SA”, Vlera: 2’370’376 lekë
  4. Operatori Ekonomik G B Civil Engineering, Vlera: 2’230’000 lekë
  5. Operatori Ekonomik INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”, Vlera: 2’370’319 lekë
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-93558-04-20-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 8 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 24 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data