Open Procurement Albania

“Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092” (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-93550-04-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 935 157,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-04-2021
Last date of Submitted Documents 04-05-2021
Tender Held Date 04-05-2021
No. of Bidders
Bidders “TAULANT” SHPK
A.V.E CONSULTING & LAND&CO
ARKIMADE & SPAHERA
ERALD-G
G B Civil Engineering
HE & SK 11
INSTITUTI DEKLIADA – ALB
NOVATECH STUDIO
INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”
A & E ENGINEERING sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NOVATECH STUDIO
 • The winning bid ALL without vat 2 345 061,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2345061
  Contract date 15-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. A & E ENGINEERING sh.p.k, për këto arsye:
  - Ofertuesi A & E ENGINEERING sh.p.k me ofertë ekonomike 2’337’397 lekë, është nën vlerën minimale të lejuar, sipas VKM nr.354 date 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”
  2. ARKIMADE & SPAHERA, për këto arsye:
  - Ofertuesi BOE ARKIMADE & SPAHERA me ofertë ekonomike 2’339’445 lekë, është nën vlerën minimale të lejuar, sipas VKM nr.354 date 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik TAULANT SHPK
  2. BOE A.V.E CONSULTING & LAND&CO
  3. BOE ARKIMADE & SPAHERA
  4. Operatori ekonomik ERALD-G
  5. Operatori Ekonomik G B Civil Engineering
  6. Operatori Ekonomik HE & SK 11
  7. Operatori Ekonomik INSTITUTI DEKLIADA – ALB
  8. Operatori Ekonomik NOVATECH STUDIO
  9. INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”
  10. Operatori Ekonomik A & E ENGINEERING sh.p.k ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Operatori Ekonomik “TAULANT” SHPK, Vlera: 2’348’126 lekë
  2. Operatori Ekonomik A & E ENGINEERING sh.p, Vlera: 2’337’397 lekë
  3. BOE A V E CONSULTING & LAND&CO, Vlera: 2’641’641 lekë
  4. BOE ARKIMADE & SPAHERA, Vlera: 2’339’445 lekë
  5. Operatori Ekonomik G B Civil Engineering, Vlera: 2’560’000 lekë
  6. Operatori Ekonomik INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”, Vlera: 2’582’938 lekë
  7. Operatori Ekonomik NOVATECH STUDIO, Vlera: 2’345’061 lekë ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2014
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-93550-04-20-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 8 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 24 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data