Open Procurement Albania

Loti 9: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Ndertimi I Godines se Njesise Administrative Valias (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Loti 9: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Ndertimi I Godines se Njesise Administrative Valias (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-94215-04-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 977 514,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-04-2021
Last date of Submitted Documents 10-05-2021
Tender Held Date 10-05-2021
No. of Bidders
Bidders “ERALD-G’’
G B CIVIL ENGINEERING,
” HYDRO-ENG CONSULTING
IMES –D
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
“ ZENIT & CO”SHPK
“A.SH. Engineering”shpk
“HE & SK 11” sh.p.k & “MCE”shpk
GJEOKONSULT & CO sh.p.k
INFRATECH sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “HE&SK 11” shpk - “MCE “ shpk
 • The winning bid ALL without vat 1 574 531,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1574531
  Contract date 18-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa

  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “ERALD-G’’
  2. Operatori ekonomik G B CIVIL ENGINEERING,
  3. Operatori Ekonomik ” HYDRO-ENG CONSULTING
  4. Operatori Ekonomik IMES –D
  5. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
  6. Operatori Ekonomik “ ZENIT & CO”SHPK
  7. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering”shpk
  8. BOE “HE & SK 11” sh.p.k & “MCE”shpk
  9. Operatori Ekonomik GJEOKONSULT & CO sh.p.k
  10. Operatori Ekonomik INFRATECH sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “HE & SK 11” sh.p.k & “MCE”shpk, Vlera 1,574,531 lekë pa TVSH
  2. “GJEOKONSULT & CO “sh.p.k, Vlera: : 1,738,234.8 lekë pa TVSH
  3. “A.SH. Engineering”sh.p.k, Vlera: 1,754,055 lekë pa TVSH
  4. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk, Vlera: 1,977,000 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “HE&SK 11” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “HE&SK 11” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “HE&SK 11” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “HE&SK 11” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-94215-04-28-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 98 datë 25 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data