Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve per objektin, ‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit )

Procuring Authority / Buyer Local Unit Krujë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kruje
Tender object Mbikqyrja e punimeve per objektin, ‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit )
Reference No. REF-94478-05-04-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 287 356,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-05-2021
Last date of Submitted Documents 17-05-2021
Tender Held Date 17-05-2021
No. of Bidders
Bidders “Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k’’
‘’HMK CONSULTING’’ sh.p.k
’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
‘’ERALD –G ” sh.p.k
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
‘’NET-GROUP’’ sh.p.k
“A.SH. Engineering” shpk
‘’INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN" sh.p.k
‘’STUDIO SERVICES " K - SA" sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERALD-G SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 822 884,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1822884
  Contract date 01-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k’’
  2. Operatori ekonomik ‘’HMK CONSULTING’’ sh.p.k
  3. Operatori Ekonomik ’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
  4. Operatori Ekonomik ‘’ERALD –G ” sh.p.k
  5. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
  6. Operatori Ekonomik ‘’NET-GROUP’’ sh.p.k
  7. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering” shpk
  8. Operatori Ekonomik ‘’INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN" sh.p.k
  9. Operatori Ekonomik ‘’STUDIO SERVICES " K - SA" sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k’’, Vlera 2060835.7 lekë pa TVSH
  2. ’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k, Vlera: 1822675 lekë pa TVSH
  3. ‘’ERALD –G ” sh.p.k, Vlera: 1822884 lekë pa TVSH
  4. ‘’NET-GROUP’’ sh.p.k, Vlera: 1825198.99 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Krujë REF-94478-05-04-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 24 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 8 Korrik 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data