Open Procurement Albania

Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Vorë (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vorë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Vore
Tender object Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Vorë (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-95402-05-12-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 31 687 604,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 14-05-2021
Last date of Submitted Documents 25-05-2021
Tender Held Date 25-05-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. “Instituti Dekliada Alb” sh.p.k &“Erald-G ” sh.p.k
2. “Arena MK” shpk & “NG Structures” shpk & “ NET Group”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Arena MK” shpk - “NG Structures” shpk - “Net Group” shpk
 • The winning bid ALL without vat 31 500 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 37800000
  Contract date 12-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “B.O.E “Instituti Dekliada Alb” sh.p.k & “Erald-G ” sh.p.k
  2. B.O.E “Arena MK” & “NG Structures” shpk & “ Net Group”shpk
  ____________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. B.O.E “Instituti Dekliada Alb” sh.p.k &“Erald-G ” sh.p.k me vlerë të ofertës 31.687.000 lekë pa tvsh.
  2. B.O.E “Arena MK” shpk & “NG Structures” shpk & “ NET Group”shpk me vlerë të ofertës 31 500 000 lekë pa tvsh.
  _______________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Arena MK” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Arena MK” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Arena MK” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Arena MK” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “NG Structures” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “NG Structures” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “NG Structures” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “NG Structures” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Vorë REF-95402-05-12-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 103 datë 2 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 22 Korrik 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data