Open Procurement Albania

“Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object “Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-96097-05-21-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 59 968 150,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-05-2021
Last date of Submitted Documents 03-06-2021
Tender Held Date 03-06-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “SHKELQIMI 07”
2. ‘’KOMBEAS’’
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KOMBEAS SHA
 • The winning bid ALL without vat 59 855 641,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 59855641
  Contract date 16-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “SHKELQIMI 07”
  2. Operatori Ekonomik ‘’KOMBEAS’’
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “SHKELQIMI 07”, Vlera 58637108 lekë pa TVSH
  2. ‘’KOMBEAS’’, Vlera: 59855641 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KOMBEAS SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-96097-05-21-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 8 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 115 datë 28 Korrik 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data