Open Procurement Albania

Rindertimi i Shkolles 9 Vjecare ‘’Vellezerit Masha’’, Mazhe e Vogel , Njesia Administrative Bubq, Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kruje
Tender object Rindertimi i Shkolles 9 Vjecare ‘’Vellezerit Masha’’, Mazhe e Vogel , Njesia Administrative Bubq, Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. BOE ‘’LLAZO’’ sh.p.k & ‘’BESTA’’ sh.p.k
2. BOE “EUROALB’’ sh.p.k & ‘’VIANTE KONSTRUKSION’’ sh.p.k
3. BOE ’’VELLEZERIT HYSA’’ sh.p.k & ’’ARIFAJ’’ sh.p.k
Reference No. REF-93838-04-22-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 72 944 207,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-04-2021
Last date of Submitted Documents 04-05-2021
Tender Held Date 04-05-2021
No. of Bidders
Bidders ‘’LLAZO’’ sh.p.k & ‘’BESTA’’ sh.p.k
“EUROALB’’ sh.p.k & ‘’VIANTE KONSTRUKSION’’ sh.p.k,
’’VELLEZERIT HYSA’’ sh.p.k & ’’ARIFAJ’’ sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ‘’LLAZO’’ sh.p.k - ‘’BESTA’’ sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 72 793 016,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 72793016
  Contract date 02-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE ‘’LLAZO’’ sh.p.k & ‘’BESTA’’ sh.p.k
  2. BOE “EUROALB’’ sh.p.k & ‘’VIANTE KONSTRUKSION’’ sh.p.k,
  3. BOE ’’VELLEZERIT HYSA’’ sh.p.k & ’’ARIFAJ’’ sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE ’LLAZO’’ sh.p.k & ‘’BESTA’’ sh.p.k, Vlera 72.793.016 lekë pa TVSH
  2. BOE ’’VELLEZERIT HYSA’’ sh.p.k & ’’ARIFAJ’’ sh.p.k, Vlera: 72.895.200 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ‘’LLAZO’’ sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ‘’LLAZO’’ sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for ‘’LLAZO’’ sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ‘’LLAZO’’ sh.p.k viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ‘’BESTA’’ sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ‘’BESTA’’ sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for ‘’BESTA’’ sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ‘’BESTA’’ sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-93838-04-22-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 108 datë 9 Korrik 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data