Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa. (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-96698-05-27-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 589 894,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-05-2021
Last date of Submitted Documents 07-06-2021
Tender Held Date 07-06-2021
No. of Bidders
Bidders 1. Engineering Consulting Group shpk
2. 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk
3. Instituti i Konsulencës në Ndërtim ”IKN” shpk
4. Novatech Studio shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A Studio shpk - C.E.C Group shpk
 • The winning bid ALL without vat 2 500 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2500000
  Contract date 26-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Engineering Consulting Group shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik nuk paraqiti ofertë ekonomike në datën dhe orën e përcaktuar në ftesën për ofertë
  2. Instituti i Konsulencës në Ndërtim ”IKN” shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik nuk paraqiti ofertë ekonomike në datën dhe orën e përcaktuar në ftesën për ofertë
  3. Novatech Studio shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik nuk paraqiti ofertë ekonomike në datën dhe orën e përcaktuar në ftesën për ofertë
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik Engineering Consulting Group shpk
  2. BOE 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk
  3. Operatori Ekonomik Instituti i Konsulencës në Ndërtim ”IKN” shpk
  4. Operatori Ekonomik Novatech Studio shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk, Vlera 2500000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for C.E.C Group shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for C.E.C Group shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for C.E.C Group shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for C.E.C Group shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kavajë REF-96698-05-27-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 22 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 120 datë 10 Gusht 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data