Open Procurement Albania

“Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:

• Operatori Ekonomik “A& E Engineering” shpk
• Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan” shpk
Reference No. REF-97377-06-04-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 063 680,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-06-2021
Last date of Submitted Documents 18-06-2021
Tender Held Date 18-06-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. Operatori Ekonomik “A& E Engineering” shpk
2. BOE “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Grimshaw Albania” - “Infra – Plan”
 • The winning bid ALL without vat 5 942 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 5942000
  Contract date 09-08-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “A & E ENGINEERING”, për këto arsye:
  - s’kualifikuar per minimum pikësh
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “A& E Engineering” shpk
  2. BOE “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan”
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “A& E Engineering” shpk, Vlera 6000000 lekë pa TVSH
  2. “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan”, Vlera: 5942000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-97377-06-04-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 120 datë 10 Gusht 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.121 datë 13 Gusht 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data