Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi I pedonales dhe rrugëve të brendshme të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji (Faza I) (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer BASHKIA TIRANË
Tender object “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi I pedonales dhe rrugëve të brendshme të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji (Faza I)
Reference No. REF-83174-12-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-12-2020
Last date of Submitted Documents 07-01-2021
Tender Held Date 07-01-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” shpk
2. “Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk
3. “Infratech” shpk & “Engineering Counsulting Group” shpk & “Arabel Studio” shpk
4. “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
5. “Net Group” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Infratech” Shpk - “Engineering Consulting Group” Shpk - “Arabel Studio”Shpk
 • The winning bid ALL without vat 3 342 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4010400
  Contract date 18-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së Sipërcituar:
  1. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” shpk
  2. “Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk
  3. “Infratech” shpk & “Engineering Counsulting Group” shpk & “Arabel Studio” shpk
  4. “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
  5. “Net Group” shpk
  _____________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Infratech” shpk & “Engineering Counsulting Group” shpk & “Arabel Studio” shpk - Oferta ekonomike = 3342000 lekë pa TVSH.
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk - Oferta ekonomike = 3342000 lekë pa TVSH.
  3. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” shpk & “Invictus” - Oferta ekonomike = 3342570 lekë pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Infratech” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Infratech” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Infratech” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Infratech” Shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-83174-12-24-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 100 datë 28 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 108 datë 9 Korrik 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data