Open Procurement Albania

“Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë. (Programi i Rindërtimit)
“Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1)
Reference No. REF-82853-12-22-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-12-2020
Last date of Submitted Documents 06-01-2020
Tender Held Date 06-01-2020
No. of Bidders
Bidders “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” shpk
“Alb-Star” shpk
“Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
“Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk
“Bami” shpk
“ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit06” shpk & “Spektri” shpk
“G.P.G Company” shpk
“Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk
“Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk
“Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk
“Klajger Konstruksion” shpk & “Rafaelo 2002” shpk &“Arb&Trans-2010” shpk
“Sireta 2F” shpk & “Vëllezërit Hysa” shpk
“Salillari” shpk
“Sterkaj” shpk & “Eral Construction Company” shpk & “V.A.S Konstruksion” shpk & “Aci Engineering” shpk
“Ulza” shpk & “Vega” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Bami SHPK
 • The winning bid ALL without vat 401 662 141,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 401662141
  Contract date 18-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit06” shpk & “Spektri” shpk, për këto arsye:
  - Ofertat e paraqitur eshte identifikuar si oferta të pasuksesshme, pasi referuar pikëzimit nuk arrine pikët maksimale.
  2. “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk, për këto arsye:
  - Ofertat e paraqitur eshte identifikuar si oferta të pasuksesshme, pasi referuar pikëzimit nuk arrine pikët maksimale.
  3. “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk, për këto arsye:
  - Ofertat e paraqitur eshte identifikuar si oferta të pasuksesshme, pasi referuar pikëzimit nuk arrine pikët maksimale.
  4. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” shpk, për këto arsye:
  - Ofertat e paraqitur eshte identifikuar si oferta të pasuksesshme, pasi referuar pikëzimit nuk arrine pikët maksimale.
  5. “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton &Construction Co” shpk, për këto arsye:
  - Ofertat e paraqitur eshte identifikuar si oferta të pasuksesshme, pasi referuar pikëzimit nuk arrine pikët maksimale.


  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” shpk
  2. “Alb-Star” shpk
  3. “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
  4. “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk
  5. “Bami” shpk
  6. “ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit06” shpk & “Spektri” shpk
  7. “G.P.G Company” shpk
  8. “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk
  9. “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk
  10. “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk
  11. “Klajger Konstruksion” shpk & “Rafaelo 2002” shpk &“Arb&Trans-2010” shpk
  12. “Sireta 2F” shpk & “Vëllezërit Hysa” shpk
  13. “Salillari” shpk
  14. “Sterkaj” shpk & “Eral Construction Company” shpk & “V.A.S Konstruksion” shpk & “Aci Engineering” shpk
  15. “Ulza” shpk & “Vega” shpk
  _____________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. ““Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk’, Vlera 402715383 lekë pa TVSH
  2. “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk, Vlera: 402715383 lekë pa TVSH
  3. “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk, Vlera: 402000000 lekë pa TVSH
  4. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.KKonstruksion” shpk, Vlera: 402715905 lekë pa TVSH
  5. “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk, Vlera 402500002 lekë pa TVSH
  6. “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk, Vlera 401900000 lekë pa TVSH
  7. “ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit-06” shpk & “Spektri” shpk, Vlera 469766586 lekë pa TVSH
  8. “Bami” shpk, Vlera 401662141 lekë pa TVSH

  _________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-82853-12-22-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 5 Mars 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 108 datë 9 Korrik 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data