Open Procurement Albania

Punime rindertimi ne "Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa(pallate), Rikonstruksionit te objekteve arsimore dhe publike si dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale,bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object Punime rindertimi ne "Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa(pallate), Rikonstruksionit te objekteve arsimore dhe publike si dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale,bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk
2. BOE “Liqeni VII”shpk & “2T” shpk
3. BOE “Udha”shpk & “Ndregjoni” shpk
4. OE “Ulza”shpk
Reference No. REF-99877-07-01-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 623 224 034,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 02-07-2021
Last date of Submitted Documents 13-07-2021
Tender Held Date 13-07-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk
2. BOE “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk
3. BOE “Udha”shpk & “Ndregjoni” shpk
4. OE “Ulza”shpk
5. OE “Hastoci”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. OE “Hastoci”shpk
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-99877-07-01-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  ”Raporti Teknik Kopshti Rrëshen”

  Raporti Teknik Pallatet”

  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Punime rindertimi ne "Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa(pallate), Rikonstruksionit te objekteve arsimore dhe publike si dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale,bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
  Tender object Punime rindertimi ne "Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa(pallate), Rikonstruksionit te objekteve arsimore dhe publike si dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale,bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit)
  Reference No. REF-99464-06-29-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 623 224 034,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 05-07-2021
  Last date of Submitted Documents 12-07-2021
  Tender Held Date 12-07-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Projekt preventivat e publikuar i sherbejne fazes se dyte te kesaj procedure dhe do te njoftohen OE te interesuar ne kete faze pasi mund te pesojne ndryshime, plotesime dhe saktesime deri ne ate kohe. Ne keto kushte do e rishpallim proceduren duke publikuar ne SPE dokumentacionin e sakte qe i sherben seciles faze.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-99464-06-29-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data