Open Procurement Albania

Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne Punime rindertimi per “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtim. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne Punime rindertimi per “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtim. (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. OE “A.SH.Engjineering” shpk
2. OE “ERALD-G”shpk
3. OE “HMK – Consulting”
4. OE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”shpk
5. OE “NOVATECH STUDIO” shpk
Reference No. REF-02350-08-05-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 200 243,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 09-08-2021
Last date of Submitted Documents 24-08-2021
Tender Held Date 24-08-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. “A.SH.Engjineering” shpk
2. “ERALD-G”shpk
3. “HMK – Consulting”
4. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”shpk
5. “NOVATECH STUDIO” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-02350-08-05-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data