Open Procurement Albania

Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 49400 m2 e pasurisë nr. 438, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në përdorim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 55 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Afati për dhënien me qira: 10 vjet. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë/ha në një vit kalendarik

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavajë
Tender object Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 49400 m2 e pasurisë nr. 438, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në përdorim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 55 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Afati për dhënien me qira: 10 vjet. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë/ha në një vit kalendarik
Reference No.
Price Floor ALL 27 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced Procurement
Tender Publication Date 15-11-2021
Last date of Submitted Documents 17-11-2021
Tender Held Date 17-11-2021
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Buletini Nr. 163 datë 15 Nëntor 2021
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data