Open Procurement Albania

Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/1107, ZK. 1476, sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476019147 me siperfaqe 950 m2, të ndodhur në Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012

Procuring Authority / Buyer Local Unit Dropull
Procuring Authority / Buyer BASHKIA DROPULL
Tender object Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/1107, ZK. 1476, sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476019147 me siperfaqe 950 m2, të ndodhur në Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull.
Reference No. 1
Price Floor ALL
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced Procurement
Tender Publication Date 06-12-2021
Last date of Submitted Documents 20-12-2021
Tender Held Date 20-12-2021
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Buletini Nr. 174 datë 6 Dhjetor 2021
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data