Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton të rrugës Xhepaj, Siqecë.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Patos
Procuring Authority / Buyer Bashkia Patos
Tender object Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton të rrugës Xhepaj, Siqecë.
Reference No. REF-15145-12-14-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 022 524,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-12-2021
Last date of Submitted Documents 28-12-2021
Tender Held Date 28-12-2021
No. of Bidders 7
Bidders 1. “K.M.K” Sh.p.k
2. “ARDMIR” Shpk &“ASI-2A CO” Shpk
3. “Spektri” Shpk
4. “SARK” Sh.p.k
5. “SHKËLQIMI 07” Sh.p.k
6. “Shendelli” Sh.p.k
7. “ASAB” Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHENDELLI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 8 201 485,00
  Bidder Announcement date 02-02-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 9841782
  Contract date 23-03-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “K.M.K” Sh.p.k, për këto arsye:
  - argumentat se ka oferta preferenciale dhe favorizuese me shoqerite furnitore per materialet e ndertimit sic jane zerat kryesore: binder, asfaltobeton, blerje te ndryshme etj nuk jane te mjaftueshme per te justifikuar cmimet e ketyre zerave, pasi nuk ka dokumentuar asnje prove shkresore per te vertetuar pretendimet mbi ofertat preferenciale dhe favorizuese , ne perputhje me kerkesat e nenit 93, te LPP-se.
  2. “ARDMIR” Shpk &“ASI-2A CO” Shpk, për këto arsye:
  - mungon Vibrator betoni thellësie dhe autovinc 5 ton, të nevojshme këto mjete për të realizuar punimet që ka marrë persiper referuar marrveshjes së bashkëpunimit dhe preventive.
  3. “Spektri” Shpk, për këto arsye:
  - nuk plotesoni kriterin e vecantë te kualifikimit 12. Certifikatat ISO, pasi të treja certifikatat ISO të kërkuara në DST nga verifikimi në sistem janë janë jo të vefshme dhe pezulluar.
  4. “SARK” Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e vecantë të kualifikimit 11 disponimin e mjeteve , pasi për 5 mjete që ka në pronësi nuk ka përcaktuar nr.fature tatimore dhe as nuk I ka hedhurë në siste.
  5. “SHKËLQIMI 07” Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotësoni kriterin e vecantë të kualifikimit NR.9 pasi në shtojcen 8 nuk keni përcaktuar profilin e 4 specialistëve të kërkuar në DST
  6. “ASAB” Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotësoni kriterin e vecantë të kualifikimit 6, dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme , pasi kontrata është kontratë nënësipërmarrje, e cila duhet të ishte shoqëruar me kontratën e sipermarjes dhe pavarsisht kësaj mungon dhe Akti I kolaudimit të objektit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHENDELLI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 39 datë 28 Mars 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data