Open Procurement Albania

Blerje hipoklorit natriumi per kerkesat e Ndermarjes

Procuring Authority / Buyer Local Unit Sarandë
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande
Tender object Blerje hipoklorit natriumi per kerkesat e Ndermarjes
Reference No. REF-38481-08-15-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 600 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-08-2022
Last date of Submitted Documents 26-08-2022
Tender Held Date 26-08-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“ 2 AT” shpk
2.“ Atlantik 3 “ shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ''2 AT''
 • The winning bid ALL without vat 3 550 000,00
  Bidder Announcement date 15-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3550000
  Contract date 24-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 vit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga operatori ekonomik “2AT” shpk lidhur me skualifikimin e tij.Komisioni i ngritur per shqyrtimin e ankeses ne perfundim vendosi :
  1. Rëzimin e vendimit të KVO datë 05.10.2022, të ngritur për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje Hipoklorit Natriumi për kërkesat e Ndërmarrjes”, me përcaktimin se; Operatori Ekonomik “2 AT”, S`kualifikohet.
  2. Shpalljen e operatorit ekonomik “2 AT” shpk në këtë procedurë prokurimi, të KUALIFIKUAR.
  3. Vendimi i mësipërm i paraqitet titullarit të Autoritetit Kontraktor.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“ Atlantik 3 “ shpk , per arsye:
  - nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions Vlera e kontrates eshte pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ''2 AT'' viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ''2 AT'' viti 2014
  Monitor treasury transaction for ''2 AT'' viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ''2 AT'' viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 167 datë 5 Dhjetor 2022
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data