Open Procurement Albania

Rikonstruksion i shkolles se mesme Oso Dauti NJA Llugaj

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tropojë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tropoje
Tender object Rikonstruksion i shkolles se mesme Oso Dauti NJA Llugaj
Reference No. REF-42339-09-19-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 47 167 647,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-09-2022
Last date of Submitted Documents 07-10-2022
Tender Held Date 07-10-2022
No. of Bidders 8
Bidders 1. BOE “VLLAZNIMI” Sh.p.k & ‘’GRIALD" Sh.p.k
2. Shpesa –AL sh.p.k
3. NIKA shpk
4. BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “B.M.- KONSTRUKSION” sh.p.k
5. BOE TRAJLER shpk & OUEN shpk & MARSI shpk
6. Zdravo sh.p.k
7. CARA shpk
8. AURORA KONSTRUKSION shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Shpresa-Al SHPK
 • The winning bid ALL without vat 37 728 928
  Bidder Announcement date 22-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 45274713
  Contract date 23-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. NIKA shpk, per arsye:
  -nuk ka plotesuar ne Formularin permbledhes te vetdeklarimit, pjesn II germa A Deklaraten per permbushjen e kritereve te pergjithshme te kulifikimit.

  2. BOE Rroku GUEST sh.p.k dhe B.M. KONSTRUKSION sh.p.k, per arsye:
  -nuk ka hedhur ne menyre elektronike kontraten e sipermarrjes se objektit pune e ngjashme objekti rezidenciale..

  3. BOE TRAJLER shpk dhe OUEN shpk dhe MARSI shpk, per arsye:
  -Marsi shpk ka te paplote Formulari permbledhes i vetdeklarimit ,pjes II shkaqet e perjashtimit germa A Deklarata per permbushjene kritereve te pergjithshme te kulifikimit.
  -ka pasaktesi ne preventivin e perbashket te BOE me Shumen e preventivave tek e tek te opertareve ekonomik, ku shuma e tyre tek e tek me Shumen e preventivit te perbashket ka diferenca.

  4. BOE VLLAZNIMI Sh.p.k dhe GRIALD Sh.p.k, per arsye:
  -Ka mungese ne stafin teknik
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 12 datë 6 Shkurt 2023
  Procesverbal "Për argumentimin e kritereve te përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit"
  Projekti Konstruktiv
  Relacion teknik
  Grafiku i Punimeve
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data