Open Procurement Albania

Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-51638-11-30-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 025 130,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-12-2022
Last date of Submitted Documents 13-12-2022
Tender Held Date 13-12-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. “6D - PLAN” SHPK
2. “MCE” SHPK SHPK

Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “6D - PLAN” SHPK, me vlerë : 2,750,000 lekë dhe 100 pikë
2. “MCE” SHPK, me vlerë 3,000,000 lekë dhe 95 pikë
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 6D - PLAN
 • The winning bid ALL without vat 2 750 000,00
  Bidder Announcement date 21-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2750000
  Contract date 17-07-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.
  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2014
  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-51638-11-30-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i Lidhjes se kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data