Open Procurement Albania

Sistemim Asfaltim i rruges, te lagjeve Keta, Tance, Hoxhe dhe rruges kryesore te fshatit Vajkal.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqize
Tender object Sistemim Asfaltim i rruges, te lagjeve Keta, Tance, Hoxhe dhe rruges kryesore te fshatit Vajkal.
Reference No. REF-86084-11-02-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 999 347,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 03-11-2023
Last date of Submitted Documents 24-11-2023
Tender Held Date 24-11-2023
No. of Bidders 7
Bidders 1. RADIKA
2. MELA
3. K. TURJA
4. GRIALD
5. BOE MURATI dhe LIS Konstruksion
6. 2AS INVEST
7. ASI-2A CO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MELA
 • The winning bid ALL without vat 16 716 882,00
  Bidder Announcement date 29-12-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 20060258
  Contract date 17-01-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60 DITE
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. 2AS INVEST, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar deklaraten mbi disponimin e stafit te punonjesve dhe makinerive,
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MELA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MELA viti 2014
  Monitor treasury transaction for MELA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MELA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 4 datë 29 Janar 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Specifikime Teknike 1
  Specifikime Teknike 2
  Specifikime Teknike 3
  Specifikime Teknike 4
  Specifikime Teknike 5
  Specifikime Teknike 6
  Raport Teknik 1
  Raport Teknik 2
  Projekt Zbatimi 1
  Projekt Zbatimi 2
  Projekt Zbatimi 3
  Projekt Zbatimi 4
  Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  Sistemim Asfaltim i Rruges Lagjeve Keta,Tance,Hoxhe dhe Rruges Kryesore te fshatit Vajkal

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqize
  Tender object Sistemim Asfaltim i Rruges Lagjeve Keta,Tance,Hoxhe dhe Rruges Kryesore te fshatit Vajkal
  Reference No. REF-61210-03-02-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 999 347,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 06-03-2023
  Last date of Submitted Documents 27-03-2023
  Tender Held Date 27-03-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 28 dite.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Ne daten dhe oren e caktuar per hapjen dhe vleresimin e ofertave ,Anetaret e komisionit te vleresimit te ofertave per hapjen dhe vleresimin e kesaj procedure jane te pezulluar nga detyra dhe nuk u mundesua zevendesimi i tyre para dates se hapjes se ofertave,keshtu qe nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Bulqize procedura do te hidhet perseri ne sistem me anetare te tjere komisioni vleresimi te ofertave.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 32 datë 11 Prill 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data