Open Procurement Albania

Blerje tubo KUN 2023

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A
Tender object Blerje tubo KUN 2023
Reference No. REF-68401-05-05-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 179 500,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 08-05-2023
Last date of Submitted Documents 18-05-2023
Tender Held Date 18-05-2023
No. of Bidders 4
Bidders 1. “ARTEO 2018” shpk
2. “SAM-ARS 2016”
3. “SARK shpk”
4. “ILLYRIA GEOTECHNOLOGIES (AL)”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ILLYRIA GEOTECHNOLOGIES (AL)
 • The winning bid ALL without vat 6 930 520,00
  Bidder Announcement date 02-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 8316624
  Contract date 20-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i zbatimit nga momenti i nenshkrimit te kontratës deri më 31 dhjetor 2023, dhe lëvrimi i mallit do të bëhet brenda 5 (pesë) ditëve, sipas kërkesave të AK.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ARTEO 2018 shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur mostra ne diten e hapjes se procedures.
  -Nuk i permbush kerkesat e pikes 2.2.3 Katalogu i paraqitur
  - Ka paraqitur fatura elektronike per pune te ngjashme me Bashkine Mirdite, te pa shoqeruar me vertetim per permbushjen me sukses te kontrates nga ai institucion, e kerkuar ne piken 2.2.1 te kritereve te pranimit.

  2. SARK shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur mostra ne diten e hapjes se procedures.
  -Nuk ka paraqitur autorizimin e prodhuesit,

  3. SAM ARS 2016, per arsye:
  -Nuk kane asnje informacion ne trup te mostres Tubot DN 200 mm, DN 500 mm, DN 630 mm
  -Nuk ka te shenuar DN Tubot DN 315 mm dhe DN 400 mm.
  - Nuk ka te shenuar emrin e prodhuesit dhe DN Tubot 1000 mm
  - Nuk ka te shenuar emrin e prodhuesit Tubo DN 800 mm
  -Nuk permbush piken 2.2.3, pasi katalogu i paraqitur eshte thjeshte nje flete reklamuese e kompanise prodhuese.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ILLYRIA GEOTECHNOLOGIES (AL) viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ILLYRIA GEOTECHNOLOGIES (AL) viti 2014
  Monitor treasury transaction for ILLYRIA GEOTECHNOLOGIES (AL) viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ILLYRIA GEOTECHNOLOGIES (AL) viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 57 datë 26 Qershor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Blerje tubo KUN 2023

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
  Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A
  Tender object Blerje tubo KUN 2023
  Reference No. REF-64089-03-29-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 179 500,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 30-03-2023
  Last date of Submitted Documents 11-04-2023
  Tender Held Date 11-04-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i zbatimit nga momenti i nenshkrimit te kontratës deri më 31 dhjetor 2023, dhe lëvrimi i mallit do të bëhet brenda 5 (pesë) ditëve, sipas kërkesave të AK.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 41 datë 8 Maj 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data