Open Procurement Albania

Loti 2: Blerje gazoil = 0.1%

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Tender object Loti 2: Blerje gazoil = 0.1%
Reference No. REF-65086-04-05-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 600 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-04-2023
Last date of Submitted Documents 08-05-2023
Tender Held Date 08-05-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1. RESULI - ER sh.a
2. “B O L V - O I L SHA” sh.a
3. “A&T” sh.a
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • RESULI-ER SHA
 • The winning bid ALL without vat 15 031 029,00
  Bidder Announcement date 01-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 17473248
  Contract date 01-09-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. A T sh.a, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.1.a Kriteret e vecanta te kualifikimit, pasi nuk e ka paraqitur Formularin Përmbledhës i Vetëdeklarimit sipas dokumentave standarte te tenderit
  -Nuk ka ofertuar per zerin Gazoil sasine e priteshme prej 112.388,25 litra, por ka ofertuar per sasine 122.569,787.
  -Nuk ploteson piken 2.3.4, pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e kesaj pike.
  -Nuk ploteson piken 2.3.5, pasi nuk ka paraqitur vetedeklarim sipas dst-se per plotesimin e kesaj pike konform formatit te miratuar ne DST.
  -Nuk ploteson piken 2.3.6, pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e kesaj pike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for RESULI-ER SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for RESULI-ER SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for RESULI-ER SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for RESULI-ER SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 78 datë 18 Shtator 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data