Open Procurement Albania

Blerje buke thekre dhe integrale

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane
Tender object Blerje buke thekre dhe integrale
Reference No. REF-89075-11-24-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 18 954 453,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-11-2023
Last date of Submitted Documents 03-01-2024
Tender Held Date 03-01-2024
No. of Bidders 2
Bidders 1. “K A D R A” sh.p.k
2. “DAJTI PARK 2007” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KADRA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 16 376 647,00
  Bidder Announcement date 17-01-2024
  Award and Contract Amount ALL with VAT 19651977
  Contract date 28-03-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim të periudhës 12 mujore të Marrveshjes Kuadër
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. DAJTI PARK 2007 shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur ne SPE Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit, sipas shtojces 8.
  -Nuk ka paraqitur vetedeklarimin ku te deklaroje se nga kontrolli i fundit i AKU ka rezultuar se subjekti ushtron aktivitet konform kerkesave ligjore.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 18 datë 8 Prill 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader Paraprak
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader (Perfundimtar)

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data