Open Procurement Albania

Dhënie me qira per 9 (nente) vite, me anë të konkurrimit publik të sipërfaqes prej 1.1 ha nga të cilat sipërfaqja prej 0.73 ha (trungishte) bën pjesë në ngastrën nr 98/a dhe sipërfaqja prej 0.37 ha (inproduktive) në ngastren nr. 98/b (pjesë e Fondit Pyjor/Kullosor Publik), që i përket Ekonomisë Pyjore Shosh 2-1, “për qëllime pushimi, argëtimi, për vëprimtari turistike, kampingje (kënde lojrash, shoqërore, shëndetësore dhe mjedise sportive ,shplodhëse, kulturore etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Lack of competition
 • Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vau i Dejës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Vau Dejës
Tender object Dhënie me qira per 9 (nente) vite, me anë të konkurrimit publik të sipërfaqes prej 1.1 ha nga të cilat sipërfaqja prej 0.73 ha (trungishte) bën pjesë në ngastrën nr 98/a dhe sipërfaqja prej 0.37 ha (inproduktive) në ngastren nr. 98/b (pjesë e Fondit Pyjor/Kullosor Publik), që i përket Ekonomisë Pyjore Shosh 2-1, “për qëllime pushimi, argëtimi, për vëprimtari turistike, kampingje (kënde lojrash, shoqërore, shëndetësore dhe mjedise sportive ,shplodhëse, kulturore etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”.
Reference No. 1
Price Floor ALL
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-01-2024
Last date of Submitted Documents 15-01-2024
Tender Held Date 15-01-2024
No. of Bidders 1
Bidders 1. “Eduart Fermosi”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Eduart Fermosi”
 • The winning bid ALL without vat 98615 leke ne vit
  Bidder Announcement date 19-01-2024
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Çmimi dysheme sipas VKM-se nr 559, date 29.07.2022 është 110.000 ( njëqind e dhjetë mijë) lekë/ha në vit për sipërfaqe të llojit “Trungishte” dhe për 0.73 ha është 80.300 (teëdhjetë mijë e treqind ) lekë në vit, ndërsa për sipërfaqe të llojit “ inproduktive” është 49.500 (dyzet e nëntë mijë e pesëqind) lekë/ha në vit dhe për 0.37 ha është 18.315 (tetëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëmbëdhjetë) lek në vit.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data