Open Procurement Albania

Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4
Nr. Reference REF-89470-03-09-2021
Vlera / Fondi Limit 7 987 216,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-03-2021
Data e mbajtjes se tenderit 23-03-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1) “GRUPPO KONI” SHPK
2) “2N” SHPK
3) “HTM” SHPK
4) “Intelligent Building Solution” dhe “R&T” SHPK
5) “MENI” SHPK
6) “NIKA” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5 000 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 08-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “GRUPPO KONI” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik. Referuar Vërtetimit të Debisë datë 30.12.2020 të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2020 dhe Janar 2021.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikat 1,2,3 seksioni 2.1 “Për kapacitetin ligjor/profesional” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatat ISO 9001 ose ekuivalente, ISO 18001/ISO45001 ose ekuivalente dhe ISO 14001 ose ekuivalente.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Shërbime të mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej minimalisht 40% të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 2 seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se disponon të gjitha kategoritë e kërkuara në Liçencën profesione të shoqerisë. Operatorit ekonomik i mungon kategoria NS 14-A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 4 seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë dokumenta sipas së cilave të provojë se ka të punësuar me kohë të plotë në stafin e tij teknik për periudhën Dhjetor 2020 - Shkurt 2021, Drejtuesit Teknikë me profesionet Inxhinier ndërtimi dhe inxhinier elektrik.

  2) “HTM” SHPK :
  Ofertuesi nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kërkuara në DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-89470-03-09-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data