Open Procurement Albania

“Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit “Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-75502-10-14-2020
Vlera / Fondi Limit 1 479 800 354,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 15-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 20-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. Alb Building”
2. BE-IS & VELLEZRIT HYSA& ERGI & ROSI S.P.A ALBANIA”
3. GENER 2”
4. GECI
5. ALB –STAR
6. VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
7. GJIKURIA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB-BUILDING SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 402 652 826,00
  Data e shpalljes se fituesit 31-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1683183392.1
  Data e lidhjes se kontrates 03-02-2021
  Kohezgjatja e kontrates 15 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa .
  Ka mare pergjigje me 16.12.2020 dhe date 18.12.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “BE-IS & VELLEZRIT HYSA& ERGI & ROSI S.P.A ALBANIA: (Vlera oferte: 900.897.065 leke pa tvsh)
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Operatori ROSI nuk përmbush kriterin nr, 2.3.11 mbi disponibilitetin e makinerive pasi sipas Shtojces 10 nuk disponon makinerinë e vijëzimit me te cilën duhet te kryeje nje pjese te konsiderueshme te punimeve te cilat është angazhuar sipas kontratës se BOE.
  • ERGI - Makineria e Vijezimit e ERGIT me nr. Fature 681262 eshte blere ne vitin 2003 (e pa shoqëruar me fatura e zhdoganimit apo dokument tjetër identifikues) nga nje subjekt qe ne pershkrimin e QKR sipas ekstraktit historik ka patur veprimtari qe prej themelimit vetëm ne kete fushe: Organizim i lojrave te fatit per te rritur dhe femije, llotot, llotarite e numrave, llotarine e çastit, te lojrave automatike e jo automatike.
  Nga deklarimi i operatorit per kontrata aktive sipas shtojcës 11 rezulton se ka aktivitet ne bashkitë Mallakaster dhe Dropull per te cilat nuk ka depozituar informacion mbi shlyerjen e detyrimeve te taksave vendore ne këto bashki, duke mos përmbushur kriterin 2.2.3 te Kushteve te veçanta te DST.
  • BE-IS - Punet e ngjashme te depozituara nga operatori nuk permbushin kriteret sipas pikes 2.3.1/a dhe 2.3.1/b pasi operatori nuk tregon eksperiencen e nevojshme per te realizuar punimet per ndertimin e nje nyje rrugore ne disnivel te kategorisë A (dukshem shume here me komplekse sesa puna e ngjashme e depozituar). Operatori madje nuk ka treguar se ka eskperience te mirefillte ne ndertim rrugesh e aq me pak ne ndertimin e veprave te artit ne seksione rrugore.


  2. Operatori ekonomik “GENER 2 (Vlera oferte: 961.394.069,50 leke pa tvsh)
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Operatori ka dështuar te plotesoje kriterin e kushteve te veçanta mbi kapacitetin teknik 2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. . • Operatori ekonomik ka deshtuar te plotesoje piken 2.2.3 .

  3.Operatoreve ekonomik “ GECI”, (Vlera oferte: 1.047.820.950 leke pa tvsh)
  •nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Operatori Ekonomik nuk plotëson Kushtet e veçanta 2.3.11
  • Operatori nuk ka paraqitur dokumentacion shoqërues (vetëm deklaruar tek shtojca 10) makinerinë e tipit Rrul Asfalti Benford gome-gome me peshe operative 16Ton me nr. Identifikues PPI181756.
  • Operatori ka dështuar te plotesoje piken 2.3.4/b) Kushtet e veçanta/Stafi ndihmës per 1(nje) Inxhinier Topograf/Gjeodet. Kandidati i propozuar nga O.E. eshte diplomuar për Inxhinieri Gjeoinformatike (master shkencor Inxhinieri e Burimeve Natyrore).
  • Punet e ngjashme te depozituara nga operatori nuk permbushin kriteret sipas pikes 2.3.1/a dhe 2.3.1/b pasi operatori nuk tregon eksperiencen e nevojshme per te realizuar punimet per ndertimin e nje nyje rrugore ne disnivel te kategorisë A (dukshem shume here me komplekse sesa puna e ngjashme e depozituar).

  4. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION dshh”. (Vlera oferte: 1.432.441.859 leke pa tvsh)
  1. nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DT dhe bazes ligjore ne fuqi te aplikueshme sipas rregullave te prokurimit dhe LPP .
  •Operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit pika 1, germa “ gj” e shtojces 12 te dst , me vertetimin e debise se FSHU nr 9657/1 date 30.10.2020 , rezulton qe subjekti Vega shpk te kete ne total 8.817.479,39 leke detyrime per faturat e energjise elektrike , vlere e llogaritur deri ne date 29.10.2020 , perfshire faturen koherente te muajit shtator 2020, vlere qe eshte ne marreveshje aktive
  Gjithashtu operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e pergjithshem , te kualifikimit pika 1, germa “ d ” e shtojces 12 te dst.
  • Punet e ngjashme te depozituara nga BOE nuk permbushin kriteret sipas pikes 2.3.1/a dhe 2.3.1/b pasi operatori me përqindjen me te madhe te pjesëmarrjes nuk tregon eksperiencen e nevojshme (edhe ne vlere monetare edhe ne tipologji) per te realizuar punimet per ndertimin e nje nyje rrugore ne disnivel te kategorisë A (dukshem shume here me komplekse sesa puna e ngjashme e depozituar). KVO arsyeton se eksperienca ne tre vitet e fundit ne tipologjinë e ndërtimit te rrugëve eshte e domosdoshme referuar kompleksitetit te projektit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime •Njoftimi i Fituesit eshte publikuar ne faqen zyrtare te APP-se ne date 05-01-2021.
  Eficensa buxhetore ne tenderim eshte -5,21 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021
  Anulimi i Tenderit
  Grafik Punimesh

  Plan Vendosja

  Planimetria e Rruges

  Planimetria e Ndricimit

  Profili Gjatesor

  Ndryshime ne kriteret e Dokumentave Standarte te Tenderit. (njoftuar ne date 27.10.2020).

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data