Open Procurement Albania

“Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit “Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi”.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Nr. Reference REF-76328-10-21-2020
Vlera / Fondi Limit 1 619 484 905,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 22-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 23-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. “GENER 2” & “4A-M”
2 “ Alb Building & LIQENI VII”
3.“ SALILLARI”
4“ G.P.G. COMPANY”
5. “FUSHA”
6. “VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
7. GJIKURIA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GJIKURIA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1,562,805,184.50
  Data e shpalljes se fituesit 31-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1 875 366 221.4
  Data e lidhjes se kontrates 03-02-2021
  Kohezgjatja e kontrates 18 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka mare pergjigje me date 18.12.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “GENER 2” & “4A-M
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • ka dështuar te plotesoje kriterin e kushteve te veçanta mbi kapacitetin teknik 2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik. pasi ai nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.17 të shtojcës 12 të DST-së sepse makinerite e deklaruara ne dokumentat e paraqitura jane te angazhura ne Kontrata te tjera
  • Operatori ekonomik ka deshtuar te plotesoje piken 2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vertetim (shoqëruar me mandat pagese) te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per vitet 2019 pasi sipas ekstraktit te QKR “Ekstrakt i regjistrit kombetar per te dhenat e subjektit Shoqeri me Përgjegjësi te Kufizuar” ka aktivitet ne keto qytete pika 19. Vende te ushtrimit te aktivitetit) Shkoder (i shtuar si vend ushtrimi aktiviteti ne vitin 2019 per kontratën Rikonstruksion i rrugës se Velipojes segmenti harku i Berdices-Baks) per te cilin O.E. nuk ka depozituar pranë sistemit elektronik vërtetimin përkatës per shlyerjen e detyrimeve dhe tarifave vendore. O.E. rezulton debitor ne Bashkine Tirane me vlere 47,197,316 leke. O.E. dhe B.T janë ne proces gjyqësor per kete shume dhe O.E ka depozituar garancinë bankare përkatëse.

  2. Operatori ekonomik “SALILLARI”
  • Operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket makinerive, pajisjet e asete të tjera fizike, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.17 të shtojcës 12 të DST pasi nje pjese e pajisjeve dhe makinerive te deklaruara nga ai jane te angazhuara ne kontrata te tjera ne proçes ndertimi me ARRSH.

  3. “VEGA” & “AlKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION” :
  • Operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit pika 1, germa “ gj” e shtojces 12 te dst , me vertetimin e debise se FSHU nr 9657/1 date 30.10.2020 , rezulton qe subjekti Vega shpk te kete ne total 8.817.479,39 leke detyrime per faturat e energjise elektrike , vlere e llogaritur deri ne date 29.10.2020 , perfshire faturen koherente te muajit shtator 2020, vlere qe eshte ne marreveshje aktive .
  • BOE nuk ploteson kriterin 2.3.1/a per kapacitetin teknik, pasi ne baze te % te deklaruar ne kontraten e bashkepunimit vlera e puneve te ngjashme te paraqitura nuk ploteson 50% te fondit limit te objektit te prokuruar.
  • BOE nuk disponon nje punesim mesatar me jo me pak se 300 punonjes per periudhen (Prill 2020-shtator 2020) persa dhe sic eshte pershkruar nga autoriteti kontraktor ne njoftimin e objektit te kontrates ne piken 2.3.2 te shtojces 12 te DST-se.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime •Njoftimi i Fituesit eshte publikuar ne faqen zyrtare te APP-se ne date 07-01-2021.
  Eficensa buxhetore ne tenderim eshte -3,49 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021
  Anulimi i Tenderit
  Metodologjia Punimeve

  Seksione tip Terramesh

  Grafik Punimesh

  Ura ne Palase

  Muret B A tipet

  Rrethrrotullimi i Palases

  Planimetri dhe profili gjatesor i rruges kryesore 1

  Planimetri dhe profili gjatesor i rruges kryesore 2

  Planimetri dhe profili gjatesor i rrugeve sekondare

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data