Open Procurement Albania

Mirëmbajt je rutinë dhe dimërore me performancë rruga " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, VainBilanc, U.Drojes-Milot , Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Objekti i Tenderit Mirëmbajt je rutinë dhe dimërore me performancë rruga " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, VainBilanc, U.Drojes-Milot , Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km.
Nr. Reference REF-74155-06-08-2018
Vlera / Fondi Limit 72 794 063,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 04-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues ALB SHPRESA &“ CURRI
AEK MUNELLA & “DRINI 1
JUBICA
OUEN & SHPRESA AL
PE- VLA- KU
VLLAZNIA NDERTIM I.S
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • IRIDIANI SHPK - KOMBEAS SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 69 152 691,00
  Data e shpalljes se fituesit 27-11-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 82983230
  Data e lidhjes se kontrates 04-12-2018
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Faza e vlerësimit dhe e klasifikimit të ofertave, përfundoi me datë 25/07/2018 pasi iu dha edhe konfirmimi në sistem nga personi i autorizuar i Njësisë së Prokurimit.
  Komisoni i Vlerësimit të Ofertave, pas mbylljes së fazes së vlerësimit, la në dispozicion të ofertuesve afatin 7 (shtatë) ditor per paraqitjen e ankesave në lidhje me vleresimin.
  Brenda afati ligjor 7 ditor u paraqiten ankesat si me poshte vijon:
  Ne daten 01.08.2018 ka paraqitur prane AK formularin e ankeses sipas shtojces se percaktuar ne DST, subjekti B.O.E “IRIDIANI” sh.p.k & “KOMBEAS” sh.p.k, regjistruar nga AK me nr prot 317 dt.01.08.2018 .
  Ne lidhje me ankesat e ketij subjekti Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder, ka dale me vendimin e dates 07.08.2018, i cili i eshte percjelle subjektit ankimues me shkresen nr.329 prot, date 08.08.2018, sipas ketij vendimi ankesa e ketij subjekti nuk eshte pranuar nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankesave duke i qendruar vleresimit qe ka bere KVO-ja prane Autoritetit Kontraktor.
  Me date 14.08.2018 jemi vene ne dijeni qe subjekti B.O.E “IRIDIANI” sh.p.k & “KOMBEAS” sh.p.k, i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik si organ epror per shqyrtimin e ankeses ne themel.
  KPP me vendimin Nr.1397/1 prot, dt.16.08.2018. protokolluar nga AK me nr 349, dt.22.08.2018 vendosi pezullimin e procedures.
  AK, ne pergjigje te ketij vendimi informoi KPP-ne me shkresen nr 357 prot, dt.24.08.2018. Ne zbatim te vendimit te KPP kemi pezulluar kete procedure me urdher te Titullarit duke mos kryer asnje veprim shkresore apo ne sistemin elektronik qe nga momenti i vleresimit te ofertave me perjashtim te shqyrtimit te ankesave.
  KPP doli me vendimin Nr.740/2018, date 31.10.2018 , protokolluar me tonen nr 452, dt. 05.11.2018 me objekt: Shfuqizimin e vendimit te KVO-se lidhur me kualifikimin e operatoreve ekonomik: “ALB SHPRESA” sh.p.k &“ CURRI” shpk; “ AEK MUNELLA” sh.p.k, & “DRINI 1” shpk, “JUBICA” sh.p.k; “ OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k; “PE- VLA- KU” sh.p.k; “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k Ne zbatim te ketij vendimi,Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder ka kthyer per rivleresim kete procedure prokurimi tek Komisioni i Vleresimit te Ofertave.
  Faza e rivleresimit perfundoi me date 05.11.2018 dhe si rrjedhoje u rendit i pari :
  B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, & “KOMBEAS” shpk.
  AK informoi duke KPP me shkresen nr 478 prot, dt.12.11.2018, per zbatimin e ketij vendimi.
  Ne lidhje me kete rivleresim te komisionit te vleresimit te ofertave u paraqiten ankesa nga 3 subjekte si me poshte:
  B.O.E “OUEN” sh.p.k & “SHPRESA - AL” sh.p.k, protokolluar nga AK me nr 474, dt.12.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkresen nr 485 prot, dt.15.11.2018 .
  B.O.E “ALB- SHPRESA” sh.p.k &”CURRI” sh.p.k, protokolluar nga AK me nr 473, dt.12.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkresen nr 484 prot, dt.15.11.2018 .
  “JUBICA” sh.p.k, protokolluar nga AK nr 462, dt.07.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkrese n nr 479 prot, dt.12.11.2018.

  Te cileve Komisioni i shqyrtimet te ankesave ju ka kthyer pergjigje duke refuzuar shqyrtimin e ankesave me arsyetimin se pretendimet e ngritura ne ankese kane ardhur si rrjedhoje e zbatimit te vendimit te KPP-se si organi me i larte ne fushen e shqyrtimit te ankesave qe lidhen me prokurimet publike.
  KPP me vendimin nr 740/4/2018, protokolluar nga AK me nr 500, dt.23.11.2018 vendosi heqjen e pezullimit per kete procedure.
  3 Operatoret ne fjale, qe kane paraqitur ankese prane AK-se , brenda afatit ligjor te percaktuar nuk kane paraqitur ankese prane KPP.
  B.O.E “OUEN” sh.p.k & “SHPRESA - AL”, i eshte drejtuar Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, me Kerkese per “Sigurim Padie”,protokolluar nga AK me Nr.507, dt.26.11.2018, shoqeruar edhe me flete- thirrje per seancen e caktuar me dt.27.11.2018. Ne perfundim, u vendos pushimi i gjykimit per shkak te heqjes dore nga Kerkesa ne fjale, nga ana e pales paditese.

  Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani :
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në sistem.
  2. “ALB SHPRESA” sh.p.k &“ CURRI” shpk;
  Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik.

  3. “ AEK MUNELLA” sh.p.k, & “DRINI 1” shpk:
  Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik.

  4. “JUBICA” sh.p.k:
  Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik.

  5.B.O “ OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k:
  Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik.

  6.“PE- VLA- KU” sh.p.k:
  Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IRIDIANI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IRIDIANI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IRIDIANI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IRIDIANI SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-74155-06-08-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.24 - Dt.18-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data