Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së
Nr. Reference REF-77899-07-04-2018
Vlera / Fondi Limit 33 312 381,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-08-2018
Data e mbajtjes se tenderit 06-08-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 17
Operatore Konkurues Shkëlqimi 07 shpk
Llazo shpk & Aluera shpk
Eurondërtimi 2000 shpk
Inerti shpk
Curri shpk
Bajrami N shpk
Ndregjoni shpk
Boshnjaku. B shpk
B-93 shpk
Be-Is shpk
S.M.O Union shpk
Aurora Konstruksion shpk
Blerimi shpk & Ergi shpk
Senka shpk
Ed Konstruksion shpk
Company Riviera 2008 shpk
O.B.Konstruksion Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Inerti SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 26 988 247,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 32385896
  Data e lidhjes se kontrates 18-12-2018
  Kohezgjatja e kontrates 4 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa nr.prot.7480 datë 04.09.2018 nga operatori ekonomik “Inerti shpk”, e cila ka marrë përgjigje më datë 10.09.2018. Komisioni i ngritur për shqyrtimin e saj vendosi të pranojë pjesërisht ankesën, por duke mos ndryshuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit. Ky operator ka paraqitur ankesë edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik (KPP). KPP nëpërmjet vendimit nr.768/2018 ka vendosur që autoriteti kontraktor duhet “Të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik “Inerti” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik”.

  Janë skualifikuar:

  1. Operatori ekonomik Shkëlqimi 07 shpk:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  2. Bashkimi i Operatoreve ekonomikë “Llazo shpk & Aluera shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1;
  Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  3. Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000 shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  4. Operatori ekonomik “Curri shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  6. Operatori ekonomik “Bajrami-N shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Vinc kulle, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per kete kapacitete teknike eshte paraqitur nje cikrik, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  7. Operatori ekonomik “Ndregjoni shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  8. Operatori ekonomik “Boshnjaku.B shpk”:
  -Ka nderhyre ne prevent ivin e punimeve duke mos parashikuar zerin ”punime rezerve”, prej 5% te ofertes se dhene. Gabimi llogaritet ne 5% dhe bazuar ne kriteret e dhena oferta refuzohet.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  9. Operatori ekonomik “BE - IS shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1;
  Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  10. Operatori ekonomik “B-93 shpk”: -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  11. Operatori ekonomik “S.M.O Union shpk”:
  -Ka nderhyre ne prevent ivin e punimeve duke mos parashikuar zerin ”furnizim vendosje ashensori”.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  12. Operatori ekonomik “Aurora Konstruksion shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  13. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Blerimi shpk & Ergi shpk”:
  -Kontrata e bashkepunimit te paraqitur, lidhur midis shoqerive pjesemarrese ne kete procedure prokurimi, eshte bere vetem ndarja e puneve dhe sherbimeve ne perqindje dhe jo elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e ketij bashkimi, kjo ne kundershtim me VKM-ne, Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për mirat imin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74, pika 2, ku thuhet “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/ shërbimit/ furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Gjithsesi sipas kontratës se mësipërme operatori ekonomik subjektet kane ndare punimet perkatesisht Blerimi shpk 49 % dhe Ergi shpk 51 %, ne te gjithe elementet e tyre. Bazuar ne VKM-ne, Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndyshuar, subjektet duhet te plotësojnë kapacitetet ligjore, ekonomike dhe teknike ne përputhje me kete marrëveshje:
  -Nga subjekti Blerimi shpk me 49 %, nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Po keshtu nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. Çdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit”.

  14. Operatori ekonomik “Senka shpk”:
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.
  -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë 1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit.

  15. Operatori ekonomik “O.B.Konstruksion shpk”
  Nuk ka paraqitur dokumentacion në sistem dhe ofertë financiare.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.27 - Dt.09-07-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.50 - Dt.17-12-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.51 - Dt.24-12-2018
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data