Open Procurement Albania

Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM) për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës në Zonën Tirana 2

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Kontrates Projektim, Financim,Ndërtim, Mobilimi, Mirëmbajtje, Mbikqyrje dhe Kolaudim i objekteve arsimore në zonën nr 2, Bashkia e Tiranës. Kostoja e vlerësuar e projektit njëkohësisht fond limit për këtë tenderim është 1.574.138.127( një miliard e peseqind e shtatedhjete e kater milion e njeqind e tridhjete e tete mije e njeqind e njezete e shtate) Lekë pa TVSH.
Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM)
Burimi i financimit: Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë(Autoriteti Kontraktor)
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e kontratës PPP të Koncensionit do të jetë 7(shtatë) vite e 18 (tetëmbëdhjetë ) muaj.
Vendndodhja e objektit te kontratës:
Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një siperfaqe prej 27042 metra katrorë vendosur përkatësisht: Tre objekte arsimore janë vendosur në njësinë Administrative Nr.6 dhe nje objekt arsimor në njësinë Administrative nr. 7.
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Anuluar Procedura
Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-01-2018
  Data e mbajtjes se koncesionit 15-01-2018
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 1,574,138,127.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 7(shtatë) vite e 18 (tetëmbëdhjetë ) muaj
  Data e shpalljes se koncesionit 10-11-2017
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontratës së koncesionit
  Dokumentat Standarde të Koncesionit
  Studim fizibiliteti
  Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 81, datë 26.07.2017
  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 353, datë 19.4.2017
  Shtojce per shtyrje afati Zona 2
  Shtojce per korrigjim lapsusi Zona 2
  Anullim i Procedures per Permiresimin e Infrastruktures Arsimore ne Bashkine e Tiranes ne Zonen Tirana 2

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data