Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
61 139 747 1,179,817,560 298 250,743,384 197,522,256

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
“Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore”, Ekonomia pyjore/kullosore Polis-Dardhë-Xhyrë-Vehçan-Çermenikë-Librazhd-Klenjë-2. Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,800 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Loti I - Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 815 (tetëqind e pesëmbëdhjetëmijë) m3 612,900 Qeverisja Vendore Elbasan Ankand i shpallur
Loti II - Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 572 (pesëqind e shtatëdhjetë e dymijë) m3 240,540 Qeverisja Vendore Elbasan Ankand i shpallur
“Shitjen e materialit drusor të vlerësuar në ngastrat e dëmtuara nga katastrofat natyrore e zjarret”, Volumi total : 9739 m3 (e ndarë në 353m3 lëndë punimi dhe 9386 m3 dru zjarri)lloi Ah. Vlera fillestare: 5,707,500 5,707,500 Qeverisja Vendore Prrenjas Ankand i shpallur
Shitje per skrap 363,354 Qeverisja Vendore Berat Ankand i shpallur
"Shitje e skrapit dhe vajit të KESH sh.a" 15,557,400 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Ankand i shpallur
“Skrap i përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimit e mjeteve të transportit në Filialin Qendër Tranzite, Filialin Lezhë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a., në sasinë 4,772 (katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy) kg. 176,564 Sh.A Posta Shqiptare Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone le 2441 Cerrik 14,238,000 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese nr.pasurie 01 Zona kadastrale 1259 ,Tropoje ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 897,554 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier 120,000 Qeverisja Vendore Fier Lidhur kontrata
Loti I.-Ekonomia Pyjore, Jancë - Kërpicë , gjithsej 315 kv , ngastrat pyjore 80/a, 81/a dhe 82/a . 31,500 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Loti II. Ekonomia Pyjore Lubinjë –Tunjë, gjithsej 485 kv, ngastrat pyjore 30/a, 31/a dhe 22/a. 48,500 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore Ekonomia Pyjore -Hija e Roshnikut 71a dhe 72a. 23,000 Qeverisja Vendore Berat Ankand i shpallur
Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore Ekonomia Pyjore -Bregu Balibardhës 165a; 182a, Mali i Bardhë 60b; 61a; 62a; 63a; 64a; 65a; 67a; 69a, Mali Tërpan 220d; 223b; 224b, Mali Partizan 33b; 34b; 36b=33.38; 37b; 39a, Mali Molishtit 89a; 97b; 98b; 99b;100b;102b; 102a; 152a; 158a; 159a. 63,000 Qeverisja Vendore Berat Ankand i shpallur
Shitje per skrap e mjeteve të dala jashtë përdorimi 5,947,170 Qeverisja Vendore Berat Ankand i shpallur
Loti 1 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta mare), sasia 50 kv. 5,000 Qeverisja Vendore Peqin Lidhur kontrata
Loti 2 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta xine), sasia 500 kv 50,000 Qeverisja Vendore Peqin Lidhur kontrata
Loti 3 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta mersine), sasia 50 kv 50,000 Qeverisja Vendore Peqin Lidhur kontrata
‘Shitjen e mjeteve te transportit me procedure ankandi publik për skrap’ 167,677 Qeverisja Vendore Shkodër Ankand i shpallur

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data