Open Procurement Albania

Ndërtim dhe Mirëmbajtje e Aksit Rrugor "Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar"

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates Objekti kryesor i kesaj procedure eshte dhenia me koncesion /PPP “Per ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar”, sipas parimit të “Projektit me Çelësa në dorë”. Kushtet thelbësore të kesaj procedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:
Objekti i kontrates se koncesionit/PPP: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar”
Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga koncesionari: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar” sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Koncesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Koncesionarin, niveli i së cilës do të përcaktohet në ofertën e paraqitur nga konkurentët.
Pagesa e pare e kestit do te kryehet nga Autoriteti Kontraktues, kur Koncesionari te kete kryer jo me pak se 25% te punimeve.
Legjislacioni i zbatueshëm: Kontrata e Koncesionit do të rregullohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Projekti ka si objekt ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një rruge, e cila fillon në Thumanë dhe vazhdon deri në kryqëzimin me autostradën Tiranë - Durrës me një kryqezim të ri ne disnivel.
Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria Gener 2 shpk, ku me anë të Vendimit Nr. 151, datë 13.3.2018 të Këshillit të Ministrave, i është dhënë bonusi prej 8.5 % të pikëve.
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-06-2018
  Data e mbajtjes se koncesionit 11-06-2018
  Nr. i Operatoreve Konkurues 4
  Operatore Konkurues 1.“Gjikuria” shpk
  2.. “Alpin” s.r.l.
  3. “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a.
  4.“Gener 2” sh.p.k.
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • K58615301M
 • “Gener 2” sh.p.k.
 • Kosto koncesionare 225,821,553.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 13
  Data e shpalljes se koncesionit 18-04-2018
  Oferta fituese Leke pa TVSH 225,822,000
  Data e shpalljes se fituesit 13-07-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa Ankesa nuk ka
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontrates
  Projekti Thumane
  Dokumentat e Procedures Konkuruese
  Raport Teknik
  Seksione Terthore
  VKM per Miratimin e Bonusit te shoqërisë “Gener 2”
  FITUES THUMANE - VORE

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data