Open Procurement Albania

Dhenie me Koncesion/PPP te Projektit te Rruges Porti i Jahteve - Orikum - Dukat

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates Objekti kryesor i kësaj procedure është dhënia me konçesion /PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)”, sipas parimit të “Projektit me Çelsa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj procedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:
Objekti i kontrates se koncesionit/PPP:"Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)"
Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga koncesionari:"Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)"sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Koncesionarit:një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Koncesionarin. Pagesa e pare e këstit do te kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Koncesionari te ketë kryer jo me pak se 25% te volumit te punimeve
Legjislacioni i zbatueshëm:Kontrata e Koncesionit do të rregullohet nga Legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria "Gjikuria", ku me anë të Vendimit Nr. 367, datë 20.06.2018 të Këshillit të Ministrave, i është dhënë bonusi prej 6 % të pikëve.
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-09-2018
  Data e mbajtjes se koncesionit 20-09-2018
  Nr. i Operatoreve Konkurues 2
  Operatore Konkurues 1.“Gjikuria” shpk
  2.. 4 A-M
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • J62903456H
 • GJIKURIA SHPK
 • Kosto koncesionare 50552441 euro
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 13
  Data e shpalljes se koncesionit 24-07-2018
  Oferta fituese Leke pa TVSH 50,552,400
  Data e shpalljes se fituesit 08-11-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
  1. Shoqëria “4 A-M” sh.p.k.; NIUS K92005016L
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Vlerat totale te parashikuara ne modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar te paraqitur janë me te larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt, si dhe nuk është dorëzuar sigurimi i ofertës, ne përputhje me gërmën a) e pikës 1, te Seksionit II. Kriteret e veçanta te kualifikimit, Shtojca 9 te Dokumentave te Koncesionit/PPP. Gjithashtu, nuk është dorëzuar i gjithë dokumentacioni i kërkuar ne shtojcën nr. 9 te te Dokumentave te Koncesionit/PPP.
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontrates
  Dokumentat e Procedures Konkuruese
  Raport Teknik
  Projekti
  Projekt 2
  VKM per Miratimin e Bonusit te shoqërisë “Gjikuria”
  Njoftim i fituesit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data