Open Procurement Albania

Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Kontrates Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës“Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin ekatër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

Bashkia e Tiranës ne rolin e "Autoriteti Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një procedurë Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për projektimin e detajuar dhe zbatimin e ndërtimit të 4 (katër) objekteve arsimore në Zonën Tirana 4, mobilimin dhe mirëmbajtjen e tyre të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, mbikqyrjen dhe kolaudimin në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me kushtet e kontratës.
Janë përcaktuar 3 tipe kryesore shkollash vendosur përkatësisht:

- 2 (dy) objekte arsimore janë vendosur në Njësinë Administrative Nr.8,
- 1 (një) objekt arsimor është vendosur në Njësinë Administrative Nr.2
- 1 (një) objekt arsimor në Njësinë Administrative Dajt.

Forma e kontratës: Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM).
Burimi i financimit: Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.
Vendndodhja e objektit te kontratës:
Njësia Administrative Nr.2 , Njësia Administrative Nr.8 dhe Njësia Administrative Dajt.
Ref. nr: 32793-08-06-2019.
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e themelimit te Kompanise Koncesionare 07-10-2020
Kompania Koncesionare
 • M02219001K
 • Shoqeria Koncesionare Tirana 4
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 09-09-2019
  Data e mbajtjes se koncesionit 09-09-2019
  Nr. i Operatoreve Konkurues 1
  Operatore Konkurues Alba Konstruksion SHPK & FUSHA SHPK & Ed Konstruksion SHPK & A&E Engineering SHPK & Son Engineering and Construction SHPK & Erzeni SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • J61812013R-J61922018S-K61625001I-K72113010E-L51424014F-J66902027T
 • Alba Konstruksion SHPK & FUSHA SHPK & Ed Konstruksion SHPK & A&E Engineering SHPK & SON Engineering & Construction & Erzeni SHPK
 • Kosto koncesionare 1,739,303,677.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 8 (tete) vite e 6 muaj
  Data e shpalljes se koncesionit 07-08-2019
  Oferta fituese Leke pa TVSH 1,738,456,242
  Data e shpalljes se fituesit 11-11-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 2,086,147,490
  Data e lidhjes se kontrates 08-09-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike Nr.45 – Dt.11-11-2019
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  DOKUMENTAT STANDARDE TE KONCESIONIT
  Formulari Njoftimit te Kontrates
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP-1-150
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP-151-434
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP-434
  Njoftim Fituesi
  Kontrata Koncesionare date 08.09.2020

  Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
  Objekti i Kontrates Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

  Numri i referencës së procedurës/lotit REF-15354-03-26-2019

  Vendndodhja e objektit te kontratës: Njësia Administrative Nr.2 , Njësia Administrative Nr.8 dhe Njësia Administrative Dajt.
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i koncesionit Anuluar Procedura
  Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-05-2019
  Data e mbajtjes se koncesionit 20-05-2019
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 1,739,303,677.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 7 (shtatë) vite e 18 muaj
  Data e shpalljes se koncesionit 28-03-2019
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Asnje nga ofertat e paraqitura nuk permbush kerkesat e fteses per procedurë konkurruese.
  Komisioni i Koncesionit konstatoi se proçedura me objekt “Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4” të shpallet e pavlefshme pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Buletini i Prokurimeve Publike Nr.30 – Dt.29-07-2019
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i Kontrates
  Dokumentat e Koncesionit
  STUDIMI I FIZIBILITETIT 1-150
  STUDIMI I FIZIBILITETIT 151-434
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP 434
  Njoftim i Anullimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data