Open Procurement Albania

Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr.5. (Programi i Rindërtimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr. 5. (Programi i Rindërtimit)
Procedurë me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës (në rrugë shkresore) e zhvilluar në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara“, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 10, datë 10.01.2020 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Bashkinë Tiranë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për përballimin e shpenzimeve për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve në njësitë e vetëqeverisjes vendore të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26.11.2019”, Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” si dhe mbështetur në ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik” (i ndryshuar), Kreu III, neni 33, dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”,(i ndryshuar), neni 36, pika 2.
Nr. Reference Nuk ka Reference
Vlera / Fondi Limit 2 875 833,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë me Negocim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-09-2020
Data e mbajtjes se tenderit 03-09-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DEA-N CONSULTING STUDIO - VIANTE Konstruksion SHPK - INFRATECH SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 870 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-11-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Operator i s’kualifikuar, perkatesisht per arsyet e meposhte:
  1. Operatorit Ekonomik “ER-NO” Shpk
  a. Operatori ekonomik “ER-NO” shpk nuk plotëson pikën 3 të kakapcitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik pjesemarres duhet kete te punesuar per kryejen e te gjitha sherbimeve ne objekt, te perfshire ne Licensen e shoqerise ose pajisur me license individuale, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme per stafin inxhinierik si me poshte....” pasi nuk është paraqitur dokumentacion i plotë për të gjithë stafin e kërkuar.
  b. Operatori ekonomik “ER-NO” shpk nuk plotëson pikën 5-8 të kakapcitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit pasi nuk janë paraqitur Çertifikata ISO.
  c. Operatori ekonomik “ER-NO” shpk nuk plotëson pikën 3 të kakapcitetit ekonomik të Dokumentave Standarte të Tenderit pasi nuk eshte paraqitur vertetim per taksat e viti 2020.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Dea-N Consulting Studio” Shpk &“Viante Konstruksion” Shpk & Florian Shima, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 2,870,000 lekë, Çmimi total i ofertës me TVSH: 3,444,000 lekë.
  2. “ER-NO” Shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 2,875,800 lekë, Çmimi total i ofertës me TVSH: 3,450,960 lekë.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEA-N CONSULTING STUDIO viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEA-N CONSULTING STUDIO viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEA-N CONSULTING STUDIO viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEA-N CONSULTING STUDIO viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 104 datë 20 Nëntor 2020
  Lidhja e Kontrates
  AKT NORMATIV Nr.9, datë 16.12.2019 "PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË NATYRORE"

  VKM- Nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara“

  VKM- Nr. 10, datë 10.01.2020 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Bashkinë Tiranë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për përballimin e shpenzimeve për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve në njësitë e vetëqeverisjes vendore të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26.11.2019”“

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data