Open Procurement Albania

Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Kamëz
Institucioni Prokurues Bashkia Kamëz
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner (Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit: Fonde të vena në dispozicion sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave VKM Nr.164, date 18.03.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 200, date 25.03.2021“Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë dhe caktimin e bashkisë Kamëz si njësi zbatuese”, në Vendimin Nr.56, datë 19.05.2022 të Këshillit Bashkiak “Për nje ndryshim ne VKB nr.132, date 22.12.2021”Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2023 -2024”.
Nr. Reference REF-44809-10-07-2022
Vlera / Fondi Limit 269 364 773,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-10-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-10-2022
Data e mbajtjes se tenderit 20-10-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues Operatorët ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës jane :
1."4 A-M ”shpk
2.B.O.E. ” KUPA ”shpk, & “UDHA”shpk
3.” KACDEDJA”shpk
4.” NDERTIMI ”shpk

Kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.B.O.E. ”KUPA ”shpk, & “UDHA”shpk - 269,064,786 Leke
2. "A-M ”shpk -269,164,796 Leke
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KUPA shpk - UDHA shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 269 064 786,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-12-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj.
  Kohëzgjatja e sherbimit: do të jetë 5 (pese) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem(gjate fazes se pare):
  1.”KACDEDJA”shpk, per arsye:
  -Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 100 (njëqind) punonjes, me kohë të plotë, për periudhën 3 (tre) muajt e fundit e vertetuar kjo me:
  a) Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
  b) Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni.

  2. "NDERTIMI ”shpk, per arsye:
  -Numri i punonjesve
  -Xhiro Vjetore
  -Makinerite e kerkuara
  -Punet e ngjashme
  -Licensa e kerkuar eshte NP3-C , kerkohet NP3-D
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA shpk viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Kamëz REF-44809-10-07-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Projekt Konstruktiv
  Raport Topgrafik
  Relacion Arkitektonik
  Relacion Teknik
  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Vendim Nr. 164, datë 18.3.2022 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 200, date 25.3.2021, te Keshillit te ministrave, “Per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rikonstruksionit te objekteve arsimore ne bashkite Mirdite dhe Kamze, dhe caktimin e tyre si njesi zbatuese"

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data