Open Procurement Albania

Rikonstruksion rrugesh ne Cerrik dhe Malasej

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Cërrik
Institucioni Prokurues Bashkia Cërrik
Objekti i Tenderit Rikonstruksion rrugesh ne Cerrik dhe Malasej
Nr. Reference REF-46676-10-19-2022
Vlera / Fondi Limit 49 833 666,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 20-10-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-11-2022
Data e mbajtjes se tenderit 04-11-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1. ” BOE “Meteo" Sh.p.k & Shendelli” Sh.p.k
2. L.T.E Construction” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “Meteo” shpk - “Shendelli” shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 48 333 333,00
  Data e shpalljes se fituesit 24-11-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 4 (kater) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. L.T.E Construction shpk, per arsye:
  - Sigurimi i Ofertes, nuk eshte sipas Shtojces 3,sipas formatit me barcode te miratuar per shoqerite e sigurimeve.
  -ka paraqitur per punime te ngjashme objektet e meposhtme te cilat nuk plotesojne kriteret e vecanta per kualifikim ne te cilat kerkohej
  -nuk ploteson Kriterin per: Operatori Ekonomik ofertues, duhet te deshmoje se ka te punesuar me kontrate pune te vlefshme te pakten 1 (nje) punonjes te specializuar/kualifikuar, te pajisur me deshmi/certifikate si Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune, i cili duhet te figuroje ne listpagesat e shoqerise per te pakten muajin e fundit nga data e hapjes se ofertave ose te kete marredhenie kontraktuale (kontrate te vlefshme) me persona apo subjekte te cilet kryejne sherbime te specializuara ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune, jashte ndermarrjes.
  -Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3 nuk eshte sipas formatit me barcode te miratuar per shoqerite e sigurimeve.
  -Operatori ekonomik ka paraqitur per punime te ngjashme objektet e meposhtme te cilat nuk plotesojne kriteret e vecanta per kualifikim ne te cilat kerkohej
  -nuk ploteson Kriterin per
  1 (nje) teknik ndertimi, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme dhe diplome/deshmi qe verteton nivelin e kualifikimit arsimor, leshuar nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 Per arsimin dhe formimin profesionale ne Republiken e Shqiperise;
  1 (nje) teknik topograf, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme dhe diplome/deshmi qe verteton nivelin e kualifikimit arsimor, leshuar nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 Per arsimin dhe formimin profesionale ne Republiken e Shqiperise;
  1 (nje) teknik Hidroteknik, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme dhe diplome/deshmi qe verteton nivelin e kualifikimit arsimor, leshuar nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 Per arsimin dhe formimin profesionale ne Republiken e Shqiperise;
  1 (nje) muratore, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme dhe diplome/deshmi qe verteton nivelin e kualifikimit arsimor, leshuar nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 Per arsimin dhe formimin profesionale ne Republiken e Shqiperise;
  2 (dy)Karpentier, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme dhe diplome/deshmi qe verteton nivelin e kualifikimit arsimor, leshuar nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 Per arsimin dhe formimin profesionale ne Republiken e Shqiperise;
  2 (dy) punonjes per shtrim asfalti, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme dhe diplome/deshmi qe verteton nivelin e kualifikimit arsimor, leshuar nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 Per arsimin dhe formimin profesionale ne Republiken e Shqiperise;
  1 (nje) automakiniste, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme, deshmite e aftesise profesionale per perdoruesit e makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke (te vlefshme) leshuar nga DPSHTRR;
  1 (nje) buldozerist, shoqeruar me kontrate pune te vlefshme, deshmite e aftesise profesionale per perdoruesit e makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke (te vlefshme) leshuar nga DPSHTRR;
  6 (Gjashte) shofere per kamiona (kategoria C minimale), shoqeruar me kontrate pune te vlefshme, deshmite e drejtimit (te vlefshme) leshuar nga DPSHTRR;
  -Nga te dhenat e shqyrtuara nga shtojca 8 e vetedeklarimit EO nuk ploteson Kriterin per mjetet e paisjet si me poshte: Nje Kamioncine me kapacitet mbajtes 1.5-2 ton; 1Grejder Me Targa; 2 Autobetoniere; 1 Autopompe betoni; 1 Buldozer; 1 Autobetoniere Kantieri 2.5m3; 2 Rrul me peshe mbi 15 ton; 1 Rrul me peshe mbi 10 ton ne pronesi ose me qira
  -Ne piken 3.9 te kritereve te vecanta per kualifikim Operatori Ekonomik duhet te paraqese kontrate furnizimi per tubo HDPE dhe PVC, plastike sipas preventivit. Kontrata e tubove te jete e shoqeruar me: katalog, te dhenat teknike, makinerite e prodhimit te tubove, QKB, certifikata e cilesise se proves. Furnizuesi te jete i pajisur me leje mjedisore leshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit KODI III.1.B (riciklim plastic), KODI III.1.A (prodhimi i produkteve plastike), KODI III.2.B (perpunimi i plastikes).
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion per kerkesen e meposhtme te kritereve per kualifikim: Ne piken 3.10 te kritereve te vecanta per kualifikim - Operatori ekonomik duhet te kete kontrate noteriale me nje laborator testimi te betonit, i cili duhet te jete i akredituar nga organizma kombetar ose nderkombetar sipas standarteve SSH ISO/IEC 17025:2017 Kerkesa te pergjithshme per Kopetencen e Laboratoreve Testues dhe Kalibrues.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Meteo” shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Meteo” shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Meteo” shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Meteo” shpk viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Shendelli” shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Shendelli” shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Shendelli” shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Shendelli” shpk viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Relacion Teknik

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data