Open Procurement Albania

Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Drejtoria e Policise Qarkut Durres
Tender object Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”
Reference No. REF-60216-02-23-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 24-02-2023
Last date of Submitted Documents 16-03-2023
Tender Held Date 16-03-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 24 muaj të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “Auto Manoku Servis” SHPK, me objekt shfuqizimin e vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave mbi skualifikimin e ofertes se paraqitur prej tij.Kjo ankese eshte publikuar ne rregjistrin e ankesave me date 11.04.2023.
  Cancellation reason Në zbatim të pikës b), të nenit 98 të Ligjit Nr.162/2020 ku përcaktohet se “...në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme...”
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 32 datë 11 Prill 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-60216-02-23-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular per Publikim “Auto Manoku Servis” SHPK

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data