Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1”
Reference No. REF-24203-04-06-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 810 321,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-04-2022
Last date of Submitted Documents 25-04-2022
Tender Held Date 25-04-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1. BOE “HE & SK 11” & “HTS COMPANY”
2. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN”
3. InfraKonsult
4. INFRATECH
5. TOWER
6. ZENIT&CO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Zenit 06 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 622 000,00
  Bidder Announcement date 08-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1946400
  Contract date 17-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 26 jave
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.INFRATECH SHPK per arsye:
  -nuk plotëson pikën 2.3.3 Kriteret e Veçanta, stafi teknik, pra, personeli kryesor i deklaruar i disponueshëm i angazhuar është i njëjtë në këtë procedurë dhe në atë të shpallur fitues rishtas në një kontratë tjetër në AK.

  2.“InfraKonsult” SHPK per arsye:
  -është vlerësuar me 69 (pikë) për mosplotësimin e Kriterit të Vlerësimit të Propozimit Teknik të përcaktuar në DST, konkretisht: 19-(ii) Metodologjia e Propozuar, ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia, ii/b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit, për arsye se nuk janë paraqitur këto dokumenta në sistem në fazën e dytë të propozimit teknik. Bazuar në DST, pika 19 “Kriteret e Vlerësimit” ku thuhet se minimumi i pikëve të Propozimit Teknik, për të vazhduar me vlerësimin e propozimit ekonomik është 70 pikë, për këtë arsye, nuk vazhdohet me hapjen e ofertës ekonomike të operatorit“InfraKonsult” SHPK.

  3. BOE “HE & SK 11” SHPK & “HTS COMPANY” SHPK per arsye:
  -Oferta finaciare e paraqitur nga ky BOE është 1,716,488.5 Lekë (pa TVSH), ndërsa pas verifikimit të veprimeve aritmetike nga KVO, rezulton se vlera e ofertës ekonomike është 1,816,488.5 Lekë (pa TVSH). Rezulton se vlera absolute e korrigjimit është më e madhe se 2%.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 85 datë 27 Qershor 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data