Open Procurement Albania

“Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën e Tujanit”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën e Tujanit”
Reference No. REF-42850-09-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 124 815 834,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-09-2022
Last date of Submitted Documents 24-10-2022
Tender Held Date 24-10-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. BOE “BE - IS SH.P.K” & “CURRI” & “ERGI”
2. BOE “Ante-Group” & “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Ante-Group - FERRO BETON-CONSTRUCTION CO - BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD
 • The winning bid ALL without vat 1 112 810 700,00
  Bidder Announcement date 09-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1335372840
  Contract date 25-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  BOE “BE-IS+CURRI+ERGI” , per arsye:
  -nuk permbush kriteret e kualifikimit si me poshte:
  -2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme, punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
  -Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Punet e ngjashme te paraqitura nga BOE qe nuk perbejne natyre te ngjashme me objektin e procedures qe prokurohet nuk jane marre ne konsiderate .
  -Bashkimi I Operatoreve ekonomike nuk permbush kriterin 2.3.6 Pasi Stafi i vetedeklaruar eshte i angashuar ne kontrata te lidhura me ARRSH.
  -2.3.9 OE per realizimin e kontrates duhet te disponoj mjetet dhe pajisjet. BOE ka paraqitur mjete te cilat jane te angazhuara ne kontrata te tjera qe jane ne zbatim ne ARRSH.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Ante-Group viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Ante-Group viti 2014
  Monitor treasury transaction for Ante-Group viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Ante-Group viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 176 datë 27 Dhjetor 2022
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data