Open Procurement Albania

Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3
Reference No. REF-66822-04-24-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 468 027 705,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-04-2023
Last date of Submitted Documents 11-05-2023
Tender Held Date 11-05-2023
No. of Bidders 5
Bidders 1. “AGI KONS” SHPK
2. “Ante-Group” SHPK
3. “PE - VLA - KU” SHPK
4. “SENKA” SHPK
5. “Victoria Invest International” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE-VLA-KU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 449 307 559,00
  Bidder Announcement date 30-05-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 539169070
  Contract date 21-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.AGI KONS , per arsye:
  - skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e këkuara në DST, konkretisht pikën:
  2.2.2 OE nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2022 të kërkuar.
  2.3.1 OE nuk përmbush punën e ngjashme të kërkuar.
  2.3.4 OE nuk disponon personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë të kërkuar.
  2.3.5 OE nuk disponon edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) të kërkuar.
  2.3.8 OE nuk disponon mjetet dhe pajisjet e kërkuara.

  2.Ante-Group , per arsye:
  - skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e këkuara në DST, konkretisht pikën:
  2.3.1 OE nuk përmbush punë e ngjashme të kërkuar.
  2.3.2 OE nuk disponon kategoritë e licensave të kërkuara
  2.3.4 OE nuk disponon personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë të kërkuar.
  2.3.5 OE nuk disponon edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) të kërkuar.
  2.3.8 OE nuk disponon mjetet dhe pajisjet e kërkuara.
  2.4.2 OE nuk ka paraqitur grafik punimesh.
  2.4.3 OE nuk ka paraqitur deklaratën ku të shprehet se është dakord me mënyrën e financimit.

  3.SENKA, per arsye:
  - skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e kërkuara në DST, nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokument (pa oferte ekonomike).

  4.Victoria Invest International , per arsye:
  - skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e këkuara në DST, konkretisht pikën:
  2.3.1 OE nuk përmbush punë e ngjashme të kërkuar.
  2.3.3 OE disponon fuqi punëtore të kërkuar.
  2.3.4 OE nuk disponon personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë të kërkuar.
  2.3.5 OE nuk disponon edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) të kërkuar.
  2.3.8 OE nuk disponon mjetet dhe pajisjet e kërkuara.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 60 datë 3 Korrik 2023
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve
  Relacion Teknik
  Horografia
  Projekti i Mbikalimit
  Balli M4 M5
  Muri i Rampave R7
  Muri M1
  Muri M2
  Muri M3
  Muri Rampa R1
  Muri Rampa R2
  Muri Rampa R3
  Planimetria e Pergjithshme 1
  Planimetria e Pergjithshme 2
  Prerjet Gjatesore
  Ura (6-7)

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data